definitie van storend

Storend is een term die uit het Engels komt, met name van het zelfstandig naamwoord verstoring, dat verwijst naar een onverwacht probleem, iets dat een actie onderbreekt. Dit woord wordt gebruikt om de breuk van iets met enige abruptheid aan te duiden. Het verstorende is dus datgene wat op een abrupte manier ingrijpt om een ​​situatie te verstoren of te veranderen.

Storend gedrag bij het lesgeven

Om het onderwijs- en leerproces normaal te laten verlopen, is een bepaalde harmonie nodig, dat wil zeggen, er is een volgorde en regels in de klas zodat de leraar kan communiceren met de studenten. Soms is de volgorde verstoord en doen zich storende situaties voor die genormaliseerd leren bemoeilijken. De goede leraar is iemand die weet wat storend gedrag kan zijn en hoe deze te corrigeren. Onder de meest voorkomende storende patronen vallen de volgende op: studenten die de leraar onderbreken of direct irriteren, overmatig lawaai of hitte of tekortkomingen in de planning (bijvoorbeeld een klas op een ongeordende manier geven en zonder een redenering te volgen). Elk storend aspect veroorzaakt verwarring en het is noodzakelijk om maatregelen te nemen zodat ze niet optreden.

Het disruptieve op het gebied van innovatie en bedrijven

Onder disruptieve technologie wordt verstaan ​​die nieuwe technologie die op de markt verschijnt en een veranderingseffect teweegbrengt. Laten we ons voorstellen dat we ons in een bepaalde markt bevinden met stabiele prijzen en dat er plotseling een nieuw product verschijnt tegen een zeer lage prijs. In dit geval treedt de uitval van een ander element op en kan het een technologie, een andere dienst of een communicatiestrategie zijn.

Wanneer we het hebben over het disruptieve element in de wereld van innovatie, wordt verwezen naar een nieuw bedrijfsmodel, dat wil zeggen iets dat ontstaat met een ander doel en dat op de een of andere manier breekt met het gevestigde. In die zin is disruptie iets positiefs, aangezien het een manier van innoveren is (logischerwijs is het positief voor de innovator die succesvol is, maar het is negatief voor zijn concurrenten).

In de afgelopen jaren is de term "disruptieve innovatie" bedacht en het is een benadering die kenmerkend is voor nieuwe bedrijven, die atypische technologische strategieën toepassen die verschillen van die van hun concurrenten. Dit idee zou kunnen worden uitgedrukt met een bekend concept: creativiteit. Creativiteit houdt in dat je iets anders doet, dus een evolutieproces wordt onderbroken met een schokkend element en daarom op een ontwrichtende manier.

Concluderend, als iets op een radicaal andere en revolutionaire manier wordt gedaan, staan ​​we voor een ontwrichtend voorstel.