definitie van mentefacto

De mentefacto is een grafische tool die bedoeld is om specifieke onderwerpen samen te vatten. Met andere woorden, de mentefacto dient om te weten wat er bekend is over een onderwerp of om kennis te delen met anderen. Op deze manier is het menfact gelijk aan een conceptueel schema om ideeën te ordenen.

Met betrekking tot het woord, het wordt gevormd door de concepten geest en feit. We zouden dus kunnen zeggen dat het menselijk denken (het mentale) vertaalbaar is in feiten (het feitelijke) en dat beide ideeën grafisch kunnen worden gecommuniceerd in een schema, de feitelijke geest.

Het idee van mentefacto is gelijk aan andere, zoals ideogrammen, synoptische tabel of conceptkaart.

Hoe maak je een mindfact?

De mentefacto bestaat uit een aantal elementen. In het centrale deel van een pagina of een leeg scherm wordt de titel of het algemene onderwerp gespecificeerd. Bovenaan wordt aangegeven wat precies het algemene thema is, dat wil zeggen wat voor soort idee het is.

In het rechterdeel van het middengedeelte is alles opgenomen dat buiten het onderwerp valt, dat wil zeggen de uitgesloten elementen (om dit idee uit te drukken, kan een symbool dat ongelijkheid uitdrukt, worden opgenomen).

In het linkerdeel van het middendeel zijn de oorzaken verwerkt die het hoofdprobleem bepalen. Vanuit deze grafische weergave is het al mogelijk om uitleg te geven over een bepaald onderwerp.

Het nut van een mindfact

Wat betreft zijn bruikbaarheid, wordt deze conceptuele tool gebruikt om ideeën te visualiseren en een volgorde te volgen bij het presenteren van inhoud. Op deze manier hebben zowel degene die de facto-geest blootlegt als degene die naar de uitleg ervan luistert, een materiële ondersteuning die helpt om de concepten en hun implicaties te begrijpen.

Als didactisch hulpmiddel wordt de mentefacto als zeer effectief beschouwd om argumentatief denken te versterken.

In feite is op academisch gebied het idee van de argumentatieve geest bedacht. Aan de andere kant moet worden opgemerkt dat er verschillende manieren zijn om dit hulpmiddel te begrijpen en daarom spreken we van conceptuele, fictieve of propositionele mentale feiten.

In al zijn modaliteiten zijn deze grafische schema's ontworpen om de communicatie te optimaliseren en om ideeën interne samenhang te geven. In termen van hun toepassingen maken deze woordafbeeldingen deel uit van zowel de academische wereld als de zakenwereld.

Foto's: iStock - Christopher Futcher / mediaphotos