definitie van gemeenschap

De term gemeenschap verwijst naar alles dat eigendom is van, gerelateerd is aan of gekoppeld is aan een bepaalde gemeenschap.

Aan de andere kant, sinds de komst van de Europese Gemeenschap, de term gemeenschap wordt ook gebruikt om alles aan te duiden dat te maken heeft met de Europese Gemeenschap of de associatie van Europese landen.

Om de reikwijdte van de term verder te verduidelijken, We zullen zeggen dat we met gemeenschap die groep of groep mensen of dieren bedoelen die verschillende elementen gemeen hebben, zoals gewoonten, een taal, waarden, taken, wereldbeeld, leeftijd, geografische locatie, sociale status, rollen, onder andere..

Over het algemeen beschikt een gemeenschap over en creëer je eigen identiteit dat het degene zal zijn die het zal onderscheiden van de rest van de gemeenschappen en dat zal natuurlijk plaatsvinden na conventie en instemming van al zijn leden. Traditioneel is het meestal een gedeeld doel of een gedeelde behoefte die een bepaalde gemeenschap verenigt en tot actie aanzet.

Anderzijds, Met de term gemeenschap, al die activiteiten en werken die een persoon, groep of vereniging uitvoert op basis van het algemeen welzijn van een geografisch gebied of groep die, vanwege een vraag die hen verhindert, dit niet alleen kunnen bereiken..