definitie van pragmatiek

De taal studie Het helpt om de mens beter te begrijpen, aangezien het communicatieve vermogen een van de grote sterke punten van de mens is, een duidelijk voorbeeld van persoonlijke menselijkheid. Een capaciteit die aansluit bij de spirituele aard van de mens. De taalfilosofie is een discipline die rechtstreeks dit studieobject bestudeert, een tak die ook meer specifieke gebieden heeft, zoals pragmatiek, een tak van taalkunde. Om de waarde van communicatie en taal te verdiepen, is het belangrijk om te specificeren dat de betekenis van een zin op zichzelf geen waarde heeft, maar beter wordt begrepen door te verwijzen naar de context van die boodschap.

Een methode om de componenten en agenten die bij communicatie betrokken zijn, te analyseren

Vast en zeker, pragmatiek bestudeert de algemene regels die het gebruik van taal regelen in interpersoonlijke communicatieprocessen tussen zender en ontvanger. Zo wordt er rekening gehouden met de intentie waarmee de afzender een bericht naar de ontvanger stuurt, maar ook met de interpretatie die de ontvanger van een zin maakt. Vanuit dit oogpunt, om de betekenis van een zin beter te begrijpen, is het essentieel om naar andere extralinguïstische elementen te verwijzen. Hetzelfde bericht kan een of andere interpretatie hebben, afhankelijk van de context waarin het voorkomt.

Factoren die de expressie van berichten beïnvloeden

De begrippen die waarde toevoegen aan de interpretatie van een bericht zijn: de afzender (die een bericht verstuurt), de ontvanger (die het ontvangt), de communicatieve intentie waarmee een bericht wordt uitgedrukt, de verbale context waarin dat bericht tot stand komt in een concrete situatie. Vaak houden we bij het interpreteren van alledaagse gesprekken niet met al deze factoren rekening en dit leidt tot misverstanden.

De traditionele "kapotte telefoon", met betrekking tot de verkeerde interpretatie van dialoog

Een persoon is bijvoorbeeld in staat geweest om de boodschap die hij van een luisteraar heeft ontvangen verkeerd te interpreteren omdat hij haast had en niet de volledige aandacht aan die communicatie heeft besteed, en daarom heeft hij de boodschap niet gehoord zoals deze is. Er is een groot verschil tussen horen en luisteren. Een andere mogelijke communicatiefout is het aannemen van bepaalde persoonlijke aannames die niet zijn geverifieerd.

Kortom, de pragmatiek laat zien dat we verder moeten gaan dan een letterlijke interpretatie van een zin om de waarde van de boodschap te verdiepen, waarbij we alle hierboven beschreven aspecten waarderen.