definitie van motief

In het meest algemene en brede gebruik, de reden is die vraag, reden, omstandigheid, naast andere alternatieven, die iemand ertoe beweegt iets te doen, of die deze of gene actie veroorzaakt. “

Reden of omstandigheid die een actie beweegt of veroorzaakt

Ik zou graag willen weten wat de reden was dat je niet naar mijn verjaardagsfeestje kwam. We wachten op uw bevestiging of de reden voor de vergadering het vroegtijdig aftreden van de technisch directeur is.”

Beeldende kunst: element van een afbeelding of van een onderwerp waarop objecten worden gereproduceerd

Op verzoek van de beeldende Kunsten, de reden zal zijn dat element van een thema, een afbeelding of een algemeen en basisthema waarop de objecten zullen worden gereproduceerd.

Opgemerkt moet worden dat het motief kan worden gepresenteerd voor een enkele keer weergegeven in een werk, maar het kan ook meerdere keren worden herhaald in een ontwerp of in een compositie.

Ontwerp: herhalend decoratief element

Bij het ontwerpen van kleding en objecten, om maar een paar voorbeelden te noemen, komt het vaak voor dat kledingstukken verschillende motieven hebben en die in sommige gevallen zelfs worden gebruikt om het merk of de ontwerper van anderen te onderscheiden.

Een T-shirt met een bloemmotief, een broek met een geometrisch motief of een dierenprint.

Oorzaak van menselijk gedrag of passiviteit

Op het gebied van psychologieheeft het woord motief evenzo een speciaal gebruik, aangezien hetzelfde zal betrekking hebben op de oorzaak van een gedrag, beweging, actie of inactiviteit.

De reden zorgt ervoor dat het individu zich met interesse en gedrevenheid oriënteert op een bepaalde actie om aan de behoefte te voldoen, of als hij er niet in slaagt om wat voor reden dan ook niets te doen x.

Gewoonlijk zijn de motieven die mensen ertoe aanzetten om wel of niet te handelen, angst is bijvoorbeeld een grote remmer van handelen.

Als mensen een concreet gevaar of angst voor iets voelen, zullen we zeker besluiten om niet te handelen of op een veilige plek te blijven.

Angst en demotivatie: redenen die ertoe leiden dat iemand niet handelt

Dus als we hoogtevrees hebben, zullen we niet naar een hoog gebouw gaan, laat staan ​​uitkijken vanaf een terras, of met het vliegtuig reizen.

Aan de andere kant moeten we zeggen dat het gebrek aan motivatie dat iemand over iets voelt, of in het algemeen in zijn leven, een reden zal zijn om niet te handelen.

Motivatie bestaat uit die reeks gevoelens, overtuigingen, ideeën, innerlijke toestanden en sensaties die ons ertoe brengen bepaald gedrag te ontwikkelen of bepaalde beslissingen te nemen.

Dit fenomeen verklaart waarom de persoon op een bepaald moment handelt of ermee stopt.

De motivatie zal altijd voorafgaand aan de actie zijn, het zal het vasthouden of stoppen, aangezien het gedrag een doel heeft, het is bijvoorbeeld een zeer relevant proces in het leven van een persoon.

Als een persoon in een constante staat van demotivatie verkeert, zit er waarschijnlijk een pathologie achter die deze toestand veroorzaakt, een van de bekendste en meest voorkomende is depressie.

Gebrek aan motivatie leidt vaak tot werk- en persoonlijke problemen.

De depressieve persoon wordt juist gekenmerkt door zijn kleine verlangen om te handelen, hij zal het liefst in bed liggen zonder iets te doen, terwijl degenen met een motivatie altijd krachtig zullen zijn en handelen om hun uiteindelijke doel na te streven.

Primaire en secundaire redenen

We zullen onderscheid kunnen maken tussen primaire redenen, namelijk redenen die nauw verband houden met de bevrediging van onze primaire behoeften, zoals eten of het behouden van gezondheid, en om ervoor te zorgen dat we voedsel zoeken en onderdak bieden of bescherm ons om niet te lijden onder het slechte weer.

En aan de andere kant, de superieure motieven, die te maken hebben met de intelligentie en spiritualiteit van de mens, en die hem bijvoorbeeld ertoe aanzetten om een ​​betere positie in het leven te zoeken, bijvoorbeeld toegang krijgen tot onderwijs om te leren weten dat ze zullen ons morgen in staat stellen om met succes op een bepaald gebied professioneel op te treden.

Muziek: reeks noten die in een nummer worden herhaald

Voor de muziek-, de muzikaal motief wordt vertegenwoordigd door een reeks muzieknoten die continu worden herhaald in een muziekthema of compositie.

Het bestaat meestal uit een of twee staven.

Zonder twijfel de voorwaarden van oorzaak en reden zij zijn degenen die we het meest gebruiken als synoniemen voor de term in kwestie.

De oorzaak is het fundament of de reden waardoor iemand op een bepaalde manier handelt.

En de reden zal de oorzaak zijn die actie uitlokt.