kernel definitie

De kernel is het belangrijkste onderdeel van een besturingssysteem, het deel dat verantwoordelijk is voor toegang tot de verschillende apparaten die een computer heeft​De kernel het organiseert ook de manier waarop de verschillende programma's die in het geheugen zijn geladen, worden uitgevoerd. Op deze manier kan het kernel verzorgt de meest kritische aspecten van een besturingssysteem en dient als bemiddeling tussen software en hardware. Hoewel dit type differentiatie tussen de verschillende onderdelen van een besturingssysteem voorkomt in de onderdelen die het meest worden gebruikt, is het echter belangrijk op te merken dat het in sommige gevallen wordt weggelaten.

Het belang van de kernel

Het besturingssysteem is het basisprogramma waarmee we kunnen beschikken over de verschillende mogelijkheden die een computer biedt. In de meest bekende besturingssystemen wordt getracht onderscheid te maken tussen dat deel van het systeem dat essentieel is voor het goed functioneren van de andere programma's. Dit essentiële deel wordt op een speciale manier uitgevoerd, heeft volledige toegang tot de hardware van de computer en wordt altijd in het geheugen bewaard, terwijl andere delen van het besturingssysteem er alleen in kunnen worden getild als dat nodig is. In het geval van kernel, het moet altijd beschikbaar zijn om te worden gebruikt, het is het fundamentele deel dat ervoor zorgt dat al het andere op een gecoördineerde manier werkt.

Het kan belangrijk zijn om rekening te houden met enkele van de kernactiviteiten om hun relevantie te begrijpen. Op een computer doen verschillende programma's voortdurend verzoeken aan de verschillende bronnen van hetzelfde; de kernel is verantwoordelijk voor het verlenen van deze toegangen, waardoor wordt voorkomen dat twee programma's tegelijkertijd toegang krijgen tot dezelfde bron; op deze manier worden onderbrekingen gecreëerd zodat er een volgorde in de toegang is.

Operatie op basis van optimalisatieprocessen

Een ander aandachtspunt is het feit dat de kernel Het is verantwoordelijk voor het creëren en vernietigen van processen, dat wil zeggen het verwijderen van software in het geheugen of het elimineren ervan; het zorgt er ook voor dat de geladen processen op een gecoördineerde manier met elkaar omgaan. Andere belangrijke functies hebben betrekking op geheugengebruik en bestandssysteembeheer, dat wil zeggen de manier waarop informatie wordt georganiseerd en opgeslagen.

Zoals we kunnen zien, is de rol van de kern o kernel Het is buitengewoon belangrijk met betrekking tot de werking van een computer, zonder dat het onmogelijk zou zijn om toegang te hebben tot de verschillende bronnen, zou het onmogelijk zijn om het gebruik van de programma's die we dagelijks gebruiken te coördineren.