definitie van instelling

Het begrip instelling kent verschillende referenties in voorbeeldtaal. Enerzijds wordt het stichten of vestigen van iets zo genoemd en ook wat wordt gesticht. Aan de andere kant wordt het lichaam dat een functie van algemeen belang vervult, zowel voor liefdadigheids- als voor educatieve doeleinden, als instelling aangemerkt. Bijvoorbeeld een instelling die daklozen bijstaat en ondersteunt.

Het veronderstelt een sociaal concept dat verwijst naar al die structuren die een bepaald controlemechanisme of sociale orde veronderstellen die juist gecreëerd zijn om het menselijk samenleven te vergemakkelijken en die te maken hebben met de ontwikkeling van groepsbanden en banden in verschillende omstandigheden of momenten van het leven.

Structuren die door de mens zijn ontwikkeld om sociale controle uit te oefenen

Hoewel het idee van instelling ons in veel gevallen verwijst naar specifieke instellingen zoals een school, een ziekenhuis, een kerk, is het begrip instelling veel breder dan dat en is het ook van toepassing op abstracte sociale structuren waarin er altijd is. menselijke band, maar dat mag niet visueel worden weergegeven door een gebouw, zoals bijvoorbeeld gebeurt bij het gezin, bij het huwelijk.

Belangrijkste instellingen

Het idee van sociale institutie is een van de belangrijkste met betrekking tot de sociale geschiedenis van de mens. Dit is zo omdat de instellingen die worden opgevat als transcendente sociale structuren en superieur zijn aan het individu zelf, bestaan ​​sinds onheuglijke tijden, vanaf het moment waarop de mens in gemeenschap begon te leven en een soort regeling nodig had om coëxistentie te bevorderen. Het gezin wordt dus beschouwd als een van de eerste instellingen, aangezien het de familie is die bloedbanden bestelt en structureert, hiërarchieën en specifieke rollen voor elk individu vaststelt. Net als bij de anderen, overstijgt het idee van familie de individuen waaruit het bestaat.

Andere belangrijke instellingen voor de huidige samenleving naast het gezin zijn bijvoorbeeld de overheid, in welke vorm dan ook, religie, huwelijk, onderwijs, wetenschap, ziekenhuizen, justitie, gevangenissen, fabrieken en andere productieve instellingen., Het leger, de media, sociale organisaties van verschillende soorten die tegenwoordig in overvloed aanwezig zijn en die te maken hebben met het oplossen van situaties waar officiële of overheidsinstanties geen rekening mee houden. Bovendien kunnen andere bredere maar altijd aanwezige instellingen ook kunst, taal, het idee van natie zijn.

En op het strikte gebied van de politiek moeten we als zeer belangrijke instellingen voor sociale orde en overheidsbeheer de bevoegdheidsverdeling noemen, in die gevallen van democratieën, de nationale grondwet, een van de meest relevante.

In het geval van grondwetten dateren de meeste bijvoorbeeld uit de tijd dat de natie in kwestie zichzelf bevrijdde van een of andere externe afhankelijkheid, dat wil zeggen dat het ophield een kolonie te zijn om een ​​formele staat te worden.

Hoewel velen in de loop van hun geschiedenis hervormingen hebben ondergaan, vooral in verband met de wensen van de huidige heersers, is het belangrijk dat we zeggen dat deze wijzigingen vaak de sociale orde kunnen bedreigen en sommige situaties mogelijk maken die ernstige complicaties voor het leven van de gemeenschap veroorzaken. bijvoorbeeld om de onbepaalde herverkiezing van een heerser mogelijk te maken, met de desastreuze gevolgen die dit kan hebben voor de democratie en de politieke afwisseling die een goed democratisch systeem altijd vereist.

Evenzo wordt het woord gebruikt om te verwijzen naar gedragingen, gebruiken en gebruiken die diep geworteld zijn in bepaalde culturen, wetten of voorschriften die de missie hebben om een ​​bepaalde organisatie of gemeenschap te reguleren.

Instituties bestaan ​​in alle samenlevingen en het zou voor hen onmogelijk zijn om zonder hen te functioneren. De meeste die vandaag bestaan, zijn het product van het verleden, dat wil zeggen, ze bestonden in de meest afgelegen tijden en werden vernieuwd, maar bijna allemaal komen ze zeker uit de oudheid.

Wees ergens een instelling in

En er is een zeer populaire uitdrukking die dit woord bevat en dat we het veel in onze taal gebruiken: iemand zijn een instelling in een bepaalde kwestie, wat impliceert dat die persoon een relevant prestige heeft in een bepaald gebied of sociale groep.