definitie van neurowetenschappen

Neurowetenschappen is een wetenschappelijke discipline die verschillende gebieden omvat en daarom wordt de term soms in het meervoud gebruikt. Neurowetenschappers onderzoeken de verschillende aspecten van het zenuwstelsel: de structuur, functies, pathologieën en moleculaire bases. Evenzo worden in deze discipline de bestaande interacties tussen de verschillende dimensies van het menselijk brein geanalyseerd, aangezien ze allemaal dienen om de biologische grondslagen van gedrag te begrijpen.

Neuroscience is afgeleid van het Griekse woord neuro'swat zenuwen betekent. De term neurologie, neuropsychologie, neurose of neuron is er onder andere ook uit afgeleid.

Vanwege hoe complex en rijk het hersenorgaan is, wat niets te maken heeft met anatomische kwesties, maar ook met de ontwikkeling van vaardigheden zoals leren, taal, enz., Is neurowetenschappen een zeer breed wetenschappelijk veld en gevarieerd dat wordt ingedeeld in sub- wetenschappen of wetenschappelijke velden die specifiek zijn toegewijd aan elk van deze functies of bijzonderheden van de hersenen.

De structuur en functies van het zenuwstelsel

Vanuit een structureel oogpunt richten neurowetenschappers zich op het bestuderen van de hersenkwabben. Er zijn drie lobben: de prefrontale, de occipitale en de temporale lobben. Elk van hen is verantwoordelijk voor verschillende hersenfuncties.

Behalve de lobben bevat het zenuwstelsel ook een reeks organen, zoals de hippocampus, de hypothalamus of de bulbus olfactorius. Sommige functies (bijvoorbeeld reukzin of cognitie) vereisen de tussenkomst van verschillende hersenstructuren.

De moleculaire basis van de hersenen

In het zenuwstelsel treden neurochemische en hormonale veranderingen op. Deze veranderingen zijn geïntegreerd in de sectie over moleculaire bases. Op deze manier kunnen neurowetenschappers bestuderen welke chemische reacties optreden in relatie tot motivatie of in situaties van depressie (depressieve mensen hebben meestal een soort tekort aan de chemische reacties die neurotransmitters beïnvloeden).

Neurowetenschap is een fenomeen dat mensen al sinds mensenheugenis kennen en uitvoeren, zij het uiteraard op veel preciezere manieren. Neurowetenschap heeft in de moderne tijd veel vooruitgang geboekt en dit heeft het mogelijk gemaakt dat de behandeling van voorheen onoverkomelijke ziekten reële effecten heeft op de kwaliteit van leven van patiënten die eraan lijden, bijvoorbeeld in het geval van multiple sclerose, de ziekte van Alzheimer, de ziekte van Parkinson en vele anderen. die te maken hebben met het centrale zenuwstelsel van de mens.

Pathologieën zoals de ziekte van Alzheimer of schizofrenie worden ook bestudeerd in de neurowetenschappen

Bepaalde psychische stoornissen worden alleen begrepen door hersenstructuren en neurochemische activiteit te analyseren. Bij de ziekte van Alzheimer is er een tekort aan acetylcholine. Bij schizofrenie is er een reeks chemische veranderingen en de belangrijkste zijn gerelateerd aan dopamine, norepinefrine en serotonine, chemicaliën die de neuronale verbinding vergemakkelijken.

Neurowetenschappen en andere aanverwante disciplines

De afgelopen jaren is kennis van de hersenen op allerlei gebieden geprojecteerd. In de zakelijke sfeer is er neuromarketing en in de wereld van mentale ontspanning valt een nieuwe techniek op, mindfulness.