definitie van automaat

Het woord automaat is een term die in onze taal wordt gebruikt om naar verschillende vragen te verwijzen, waarvan een groot deel verband houdt met het begrip automatisch, wat, zoals we weten, met zich meebrengt wat werkt, in bijna alles of in alles, op zijn eigen manier, en in het algemeen als gevolg daarvan dat het is voorzien van een speciaal mechanisme waarmee het op een zelfvoorzienende manier taken en acties kan uitvoeren.

Naar de apparaat met een mechanisme dat de uitvoering van bepaalde bewegingen vergemakkelijkt, wordt automaat genoemd.

We noemen ook automaat die machine die zorgt voor het herscheppen en imiteren van zowel de figuur als de bewegingen van een geanimeerd wezen, een van de voorbeelden die dit type machine het beste illustreren, zijn de robots​Dankzij een gericht elektromechanisch systeem kan de robot zelf verschillende acties uitvoeren, die natuurlijk eerder in zijn geheugen zijn geprogrammeerd.

Op het gebied van computergebruikEvenzo vinden we een verwijzing naar het woord, aangezien het verwijst naar een apparaat of reeks bepalingen die een automatische en continue koppeling van bewerkingen voorstellen die de verwerking van inputinformatie mogelijk maken, die tegelijkertijd een output-tegenhanger zal genereren.

En in de omgangstaal wordt het woord automaat gebruikt als we dat willen uitdrukken dit of dat individu gedraagt ​​zich, handelt, net als een machine, zich op een geconditioneerde manier laten leiden en sturen alsof hij echt een machine is.

Op dit moment, en dankzij de fenomenale opkomst van nieuwe technologieën en wetenschap, zijn automaatmachines een tastbare realiteit, waarvan we er veel dagelijks met elkaar omgaan en die er natuurlijk toe bijdragen dat ons leven bij sommige activiteiten veel gemakkelijker wordt.