definitie van regelgeving

De voorwaarde normatief duidt de groepering van normen of regels die aannemelijk zijn om te worden toegepast in opdracht van een bepaalde activiteit of kwestie, een organisatie of samenleving met de missie om de werking ervan te organiseren.

Normen of regels die onder meer een organisatie, een samenleving, activiteiten ordenen en reguleren en die tot doel hebben het samenleven harmonischer te maken

Het idee is om het gedrag van de mensen die deel uitmaken van deze verenigingen en die ook handelen in opdracht van een gemeenschap te ordenen en coördineren, en aan de andere kant hebben ze ook het doel om ongewenst gedrag dat bedreigt te voorkomen, te vermijden en te bestraffen. de institutionele orde.

Het hebben van een verordening zal coëxistentie en harmonie gemakkelijker en eenvoudiger maken op verzoek van een samenleving en zal aspecten als samenwerking en sociale ontwikkeling begunstigen.

De norm dient om orde en vrede te bereiken, zoals we al zeiden, als de individuen allemaal respectvol en ethisch onberispelijk waren, zouden de normen niet kloppen, maar dit bestaat niet en dan is er de latente mogelijkheid van schending van de normen en de verschillende morele opvattingen die er zijn, eisen ze hun aanwezigheid om een ​​bestelling te garanderen.

Alle samenlevingen in de wereld hebben een reeks normen die de regels vormen en die de samenleving structureren; Sinds de mens voor het eerst op deze planeet stapte, bestaan ​​de regels, in het begin verschenen ze niet expliciet in een boek, maar ze waren aanwezig in het onbewuste van de samenleving, ze waren bekend en het was bekend dat als ze niet werden gerespecteerd, ze kan worden gestraft.

Met het verstrijken van de tijd en de evolutie van de mens veranderden ze in geschreven teksten en op deze manier werden ze krachtiger en onontkoombaarder.

Het zullen de sociale normen zijn die tot doel hebben te helpen bij de integratie van de samenleving, die in de volksmond bekend staan ​​als gebruiken en gebruiken, en dat hoewel er geen concrete straf is voor het niet naleven ervan, er een algemene sociale afkeuring zal zijn voor overtredingen. of zich ertegen verzetten.

Wat is een norm? Klassen en straf voor niet-naleving

Ondertussen is een regel Het is die Een voorschrift dat onvermijdelijke naleving door individuen vereistMet andere woorden, we moeten niet alleen de regels naleven, maar het niet naleven ervan zal een specifieke straf met zich meebrengen die kan leiden tot de vervulling van een economische of strafrechtelijke straf.

De normen schenken plichten en rechten en de overtreding komt tot stand die een sanctie krijgt.

We kunnen onderscheid maken tussen dwingende normen, die de persoon ergens toe verplichten, ongeacht hun wil, dat wil zeggen, ongeacht of ze het ermee eens zijn of willen, en de dwingende regels wanneer de wil van de persoon geen duidelijk tegengestelde intentie vertoont.

Wanneer in een groep, in een organisatie, wordt verwezen naar voorschriften, bedoelen ze het een reeks wetten en regels die de werking van de betreffende organisatie, instelling of groep regelen.

In elke groep, organisatie, onder andere, waaraan een verscheidenheid aan mensen deelneemt, zal het essentieel zijn om een ​​verordening vast te stellen die wetten, beleid en regels bevat die zowel de werking ervan als de prestaties van degenen die erin werken, reguleren, omdat alleen in een kader waarin orde en organisatie heersen, zal de groep in staat zijn haar doelen en doelen naar tevredenheid te verwezenlijken.

Het belang van regelgeving is zodanig dat er in veel organisaties gebieden zijn die speciaal aan dit onderwerp zijn gewijd en waaraan de focus op de meest gevoelige onderdelen is toevertrouwd.

Opgemerkt moet worden dat het zonder specifieke en duidelijke regelgeving erg moeilijk zal zijn voor een organisatie, groep of instelling om haar missie uit te voeren.

In een bedrijf dat zich bezighoudt met voedselproductie, zal het bijvoorbeeld een verplichte regel zijn dat werknemers bepaalde hygiënevoorwaarden strikt naleven, terwijl als de hygiënevoorschriften niet worden nageleefd, de productie van voedsel duidelijk zal worden beïnvloed.

Om deze reden geven veel bedrijven berispingen en straffen uit aan die werknemers die hun taken niet naar behoren vervullen, ondanks dat ze zijn opgeleid.

En aan de andere kant wordt het woord normatief gebruikt om verantwoording af te leggen wat is de norm waard.