definitie van multiple

De verzameling veelvouden van een getal x wordt gevormd door dat getal te vermenigvuldigen met alle andere natuurlijke getallen en daarom is het aantal veelvouden van elk getal oneindig. De veelvouden van het getal 3 zijn dus de getallen 0, 3, 6, 9,12 enzovoort tot oneindig. Daarom zeggen we dat een getal A een veelvoud is van een getal B wanneer het getal A wordt verkregen door het getal B te vermenigvuldigen met een ander getal C.

Illustratieve voorbeelden

We zeggen dat het getal 15 een veelvoud is van het getal 3, aangezien 15 gelijk is aan 3 vermenigvuldigd met 5. Met andere woorden, het getal 3 komt vijf keer voor in het getal 15, want als we het getal 3 vijf keer optellen, verkrijg het getal 15 Tegelijkertijd is het getal 15 gelijk aan 5x3 en bijgevolg is 15 een veelvoud van 5.

Alle veelvouden kunnen minstens veelvouden van twee getallen zijn, maar kunnen veel meer veelvouden hebben. Het getal 12 kan bijvoorbeeld worden verkregen uit de vermenigvuldiging van 6x2 of 2x6, maar we kunnen het ook krijgen uit 4x3 of 3x4. Het getal 12 is dus een veelvoud van 6, 2, 4 en 3. Behalve dat het veelvouden zijn van meerdere getallen, zijn alle getallen ook veelvouden van zichzelf (12 is een veelvoud van zichzelf omdat het vermenigvuldigen met de eenheid dezelfde waarde krijgt. ).

Eigenschappen van veelvouden getallen

Om te begrijpen hoe deze cijfers werken, is het noodzakelijk om te weten wat hun verschillende eigenschappen zijn.

1- De eerste eigenschap is dat elk getal, behalve 0, een veelvoud is van zichzelf en van het getal 1 (Ax1 = A).

2- De tweede eigenschap is dat het getal 0 een veelvoud is van alle getallen (Ax0 = 0).

3- De derde eigenschap stelt dat als een getal A een veelvoud is van een ander getal B, de deling tussen A en B resulteert in een getal C, zodanig dat het eindresultaat een exact getal is (bijvoorbeeld als I deel 15 door 5, je krijgt een exact getal, 3).

4- De vierde eigenschap is dat als we twee veelvouden van het getal A optellen, we nog een veelvoud van het getal A krijgen.

5- Een vijfde eigenschap stelt dat als we twee veelvouden van getal A aftrekken, als resultaat een ander veelvoud van getal A wordt verkregen.

6- Volgens de zesde eigenschap, als het getal A een veelvoud is van een getal B en het getal B een veelvoud is van een ander getal C, dan zijn de getallen A en C veelvouden van elkaar.

7- Een zevende en laatste eigenschap vertelt ons dat als een getal A een veelvoud is van een ander getal B, alle veelvouden van getal A ook veelvouden zijn van getal B.

Foto: Fotolia - colourfulworld