definitie van natuurlijke getallen

Het wordt genoemd als Natuurlijk nummer op dat nummer waarmee de elementen van een set kunnen worden geteld. De 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... zijn natuurlijke getallen.

Opgemerkt moet worden dat dit de eerste reeks getallen was die mensen gebruikten om objecten te tellen.

Dit type nummer is onbeperkt, dat wil zeggen dat wanneer het nummer één voor één wordt toegevoegd, het plaats maakt voor een ander nummer.

De twee belangrijkste toepassingen van natuurlijke getallen zijn enerzijds om de grootte van een eindige verzameling aan te geven en anderzijds om rekening te houden met de positie die een bepaald element heeft in het kader van een geordende reeks.

Ook stellen natuurlijke getallen ons, in opdracht van een groep, in staat om die elementen die erin aanwezig zijn te identificeren of te differentiëren. In een maatschappelijk werk heeft elke aangeslotene bijvoorbeeld een lidnummer dat hem van de rest onderscheidt en waardoor hij niet met een ander kan worden verward en rechtstreeks toegang heeft tot alle details die inherent zijn aan zijn aandacht.

Er zijn mensen die 0 als een natuurlijk getal beschouwen, maar er zijn ook mensen die het niet beschouwen en scheiden van deze groep, de theorie van verzamelingen ondersteunt het terwijl de theorie van getallen het uitsluit.

Natuurlijke getallen kunnen in een rechte lijn worden weergegeven en worden geordend van klein naar groot. Als er bijvoorbeeld rekening wordt gehouden met nul, worden ze hierna genoteerd en rechts van 0 of 1.

Maar de natuurlijke getallen behoren tot een verzameling die ze samenbrengt, die van de positieve gehele getallen en dit komt omdat ze noch decimaal noch fractioneel zijn.

Nu, wat betreft de elementaire rekenkundige bewerkingen, optellen, aftrekken, delen en vermenigvuldigen Het is belangrijk erop te wijzen dat de getallen waar we mee te maken hebben een gesloten set zijn voor optellen en vermenigvuldigen, aangezien het resultaat altijd een ander natuurlijk getal zal zijn als je ermee werkt. Bijvoorbeeld: 3 x 4 = 12/20 + 13 = 33.

Ondertussen is dezelfde situatie niet van toepassing op de andere twee bewerkingen van delen en aftrekken, aangezien het resultaat geen natuurlijk getal zal zijn, bijvoorbeeld: 7 - 20 = -13 / 4/7 = 0,57.