definitie van romboïde

Op het gebied van geometrie een romboïde is een parallellogram (speciaal type vierhoek, waarvan de zijden twee aan twee parallel zijn) waarvan de aangrenzende zijden ongelijk zijn en twee van de hoeken groter zijn dan de andere twee; dat wil zeggen, een romboïde, het is noch een ruit, noch een rechthoek.

Opgemerkt moet worden dat de diamant Het is een parallellogramvierhoek waarvan de vier zijden die het vormen even lang zijn, terwijl de tegenoverliggende binnenhoeken gelijk zijn, de diagonalen loodrecht op elkaar staan ​​en elk van hen de ander in gelijke delen verdeelt; en de rechthoek is een parallellogram waarvan de vier zijden loodrecht op elkaar staan. De omtrek is gelijk aan de som van al zijn zijden en het gebied is gelijk aan het product van twee van de aangrenzende zijden.

Over het algemeen wordt het direct een parallellogram genoemd of we kunnen het ook vinden als een niet-rechthoekig parallellogram.

Onder de meest opvallende kenmerken van de romboïde vinden we het volgende: het heeft twee paar gelijke zijden, evenwijdig aan elkaar, de tegenoverliggende hoeken zijn gelijk, de aangrenzende hoeken zijn aanvullend, dat wil zeggen, de som van de twee geeft ons 180 ° , aangezien het geen ruit is, zoals we hierboven al zeiden, de diagonalen ervan niet loodrecht op elkaar staan ​​en omdat het ook geen rechthoek is, zijn de diagonalen niet gelijk en als de interne hoeken worden opgeteld, is het getal 360 °.

Aan de andere kant is de omtrek gelijk aan 2 en wordt de oppervlakte verkregen door de lengte van één zijde te vermenigvuldigen met de loodrechte afstand tussen die zijde en de tegenoverliggende zijde, dat wil zeggen de hoogte.