formaat definitie

Het formaat is de verzameling technische en presentatiekenmerken van een tekst, object of document op verschillende gebieden, zowel reëel als virtueel.

Formaat wordt de verzameling aspecten van vorm en uiterlijk genoemd die worden gebruikt om de ene entiteit van de andere te onderscheiden, in analoge en digitale omgevingen, in grafische publicaties en in webbestanden en op allerlei gebieden.

De term formaat kan verwijzen naar verschillende werkgebieden. In grafische publicaties wordt de afdrukmodaliteit die het draagt ​​bijvoorbeeld formaat genoemd. Formaat wordt ook gebruikt om te verwijzen naar soorten audiovisuele producten, zoals bij het onderscheiden van een miniserie-formaat van een eenheidsprogramma op tv, of een muzikaal programma van een relationeel programma op de radio.

Bij computers heeft het concept van formaat ook veel verschillende betekenissen. De meest gebruikelijke manier om naar deze term te verwijzen, is die van het formaat dat wordt opgevat als een onderscheid tussen opslag- en bestandsmodus. De formaten verschillen naargelang de inhoud van elk bestand op een computer en bijvoorbeeld een .MP3-formaat (voor muziek of audio) verschilt van het .doc (tekst) formaat en ook van .ppt (voor een diavoorstelling.

Je kunt ook praten over het formaat van een harde schijf in termen van de partities waarin een bepaald systeem is opgedeeld, als een indeling in bestanden of mappen en bestanden. Als het op "formatteren" aankomt, gaat het om het voorbereiden van een schijf voor legen en later gebruik.

Ten slotte wordt formaat ook veel gesproken als alle details en kenmerken die een digitaal object maken. In een tekstdocument bijvoorbeeld het lettertype of lettertype, de kleuren, de opname van afbeeldingen en titels, enzovoort. Bij een diavoorstelling daarentegen het gebruik van effecten of animaties. In een afbeeldingseditor, de wijziging hiervan door middel van retoucheren of speciale functionaliteiten.