definitie van twijfel

Twijfel is de onbepaaldheid die een persoon ervaart wanneer hij wordt geconfronteerd met de situatie waarin hij moet kiezen tussen twee oordelen of twee beslissingen.

Aarzeling die een persoon ervaart voor iets of vóór de keuze uit verschillende alternatieven

De bovengenoemde aarzeling kan voortkomen uit een feit, de ontvangst van nieuws of een overtuiging.

"De versie die de regering over de aanslag gaf, roept bij mij veel twijfels op." 'Dokter, ik had nog een vraag over hoe ik de voorgeschreven medicatie moest innemen.' "Het lijdt geen twijfel, Sandra Bullock verdiende de prijs voor de geweldige prestatie die ze in de film deed."

Zekerheid versus onzekerheid

Ondertussen zullen we, als we overtuigd zijn van iets, zeggen dat we er zeker van zijn, terwijl als er onzekerheid is, de twijfel zal zegevieren.

Normaal gesproken nemen de tests, of het zien van de realiteit van de dingen, onze twijfels weg en brengen we dichter bij de zekerheid die we noemden.

Vervolgens, twijfel zal altijd een toestand van onzekerheid veronderstellen , want als er twijfels zijn, kunnen er nooit zekerheden zijn. Als ik aan iets twijfel, hebben ze me dat verteld omdat ik niet helemaal zeker weet of dit echt waar is.

Een twijfel zal altijd een limiet aan vertrouwen inhouden, want wie twijfelt, gelooft niet in de juistheid van de kennis die hem wordt voorgesteld.

Dus, zoals we al zeiden, een twijfel kan een overtuiging of een gedachte beïnvloeden of een feit worden in de actie van een persoon. Als ik twijfel aan de waarheidsgetrouwheid van een nieuwsbericht dat een vriend mij heeft gegeven, kan ik die twijfel behouden of omzetten in zekerheid door de vraag aan mijn vriend te stellen, zodat zij de situatie kan verduidelijken.

Twijfel is altijd in alles aanwezig

Twijfel is een zeer aanwezig probleem in het leven van mensen, in het dagelijks leven bijvoorbeeld zijn er twijfels in overvloed omdat we niet altijd de waarheid hebben van alles wat er gebeurt of ons overkomt. Soms is het onmogelijk om alles te weten en dan verschijnt de twijfel en de beste manier om het te corrigeren is door op weg te gaan om zekerheid te krijgen door de juiste persoon te raadplegen.

Twijfels kunnen op ontelbare momenten in ons dagelijks leven ontstaan: wanneer we op het punt staan ​​een object te kopen, denken we of het de beste optie is, of de prijs in lijn is of dat er een goedkopere optie zal zijn; Wanneer we een baan moeten kiezen voordat we kunnen kiezen tussen twee alternatieven, zal er twijfel ontstaan ​​over welke het meest voordelig is ...

Twijfels kunnen ook ontstaan ​​in religie, wanneer het geloof enorm en goed verankerd is, is er natuurlijk geen ruimte voor twijfel. Maar dogma's en religieuze overtuigingen zijn natuurlijk niet altijd voor iedereen overtuigend of voldoende en dan zijn er twijfels over hun authenticiteit.

Voor de gelovige zal het voldoende zijn dat God, de Kerk, de priesters het zeggen en hij zal geloven, noch zal hij twijfelen, maar voor de agnosticus die het bestaan ​​van God niet bevestigt of ontkent, zijn de twijfels natuurlijk enorm. en het is niet genoeg om het dogma van geloof te aanvaarden en er klaar voor te zijn.

Ook, een twijfel kan een eerder genomen beslissing onderbreken​"Ik was van plan om mijn zus te bezoeken die in Europa woont, maar nu de zwangerschap uitkomt, weet ik niet of het een goede beslissing zou zijn."

Twijfel als kennismethode voor filosofie

De meeste filosofen zijn van mening dat twijfel altijd een plausibele bron van kennis zal zijn. want wie ergens aan twijfelt, bevestigt zijn onwetendheid en dan zal het de trigger zijn voor studie, reflectie en onderzoek.

Juist voor de Franse filosoof René Descartes was twijfel het uitgangspunt van kennis en de basis van zijn kennissysteem: twijfel als methode.

Descartes stelde voor om op een systematische manier aan alles te twijfelen. Dit bracht hem ertoe een van de meest symbolische filosofische uitdrukkingen in de geschiedenis te beweren: "Ik denk dus ik ben."

Het is ook gebruikelijk dat het concept wordt gebruikt als synoniem voor het woord verdenking.

"Er zijn veel twijfels over de verklaring die hij tegenover justitie heeft afgelegd."