wat is paratekst »definitie en concept

Het Griekse voorvoegsel voor drukt het idee uit van "naast" of "naast", zoals het gebeurt met woorden als paranormaal, paramilitair, paramedicus en anderen. Op deze manier is de paratekst alles wat met een tekst te maken heeft. Als we dus rekening houden met de inhoud van een boek, hebben we het over de tekst zelf, die een reeks bijbehorende elementen heeft, zoals de titel van het boek, de omslag en de achterkant, de opdracht, de index, de woordenlijst of de proloog. Al deze elementen vormen de paratekst van een tekst. Het concept van paratekst kan worden toegepast op een krantenartikel, een roman of elk formaat met enige geschreven inhoud.

De rol van paratekstuele elementen en voorbeelden

De reeks paratekstuele elementen stelt de lezer in staat over relevante informatie te beschikken om de lezing van een bepaalde tekst beter te begrijpen.

Door de paratekstuele elementen te lezen, krijgt de lezer een soort gids over een tekst

Een opdracht van de auteur kan bijvoorbeeld een sleutelidee in een roman tot uitdrukking brengen. Als we denken aan een achteromslag met een korte samenvatting van een literair werk, kan het lezen van de achteromslag een belangrijk element zijn voor de lezer om te besluiten het boek te lezen. Er is paratekstuele informatie die op het eerste gezicht misschien niet relevant lijkt, zoals het aantal edities van een boek, het jaar van uitgave, de naam van de vertaler of de stad waar het werd gedrukt.

Hoewel deze gegevens secundair lijken, hebben ze hun belang, aangezien elk van hen een nuance toevoegt aan de tekstuele inhoud (laten we bijvoorbeeld eens nadenken over het verschil in de vertaling van hetzelfde werk, afhankelijk van de kwaliteit van de vertaler).

Paratekstuele elementen in een tijdschrift

Een krant is ontworpen om de hele dag gelezen te worden. Om het lezen ervan te vergemakkelijken, zijn er een hele reeks paratekstuele elementen die in overweging moeten worden genomen. Als we aan een nieuwsbericht denken, is er een hele reeks paratekstuele informatie, zoals de nieuwstitel, ondertitels, gemarkeerde woorden, kaders, afbeeldingen, enz. Elk element vervult een bepaalde functie. De kop van het nieuws moet dus suggestief en duidelijk zijn, zodat de lezer geneigd is het hele nieuws te lezen.

De rol van afbeeldingen is fundamenteel en daarom gebruikt de geschreven pers fotografie als een complementair element. Het soort brief en het leesgemak is een bepalend element. De verspreiding van de informatie bepaalt ook de houding van de lezer.

Foto's: iStock - Liana2012l / Martin Dimitrov