definitie van schaal

Een schaal is een geordende reeks van verschillende waarden die tot dezelfde kwaliteit behoren.

Een schaal wordt een reeks waarden of graden genoemd die zich binnen dezelfde contingentie of kwantitatieve entiteit kunnen bevinden.

Er zijn verschillende soorten weegschalen. Een cartografische schaal is bijvoorbeeld die wiskundige relatie tussen de werkelijke afmetingen en de tekening op een vlak, zoals een kaart. Gekoppeld aan dit concept is dat van een tekening of plan "op schaal", dat wil zeggen dat het niet op ware grootte wordt gemaakt, maar in een bepaalde verhouding. Dit is behalve de legende luidt "volledige schaal", in welk geval de afbeelding of afbeelding de oorspronkelijke verhoudingen van het afgebeelde object respecteert.

Als er wordt gezegd dat er iets gebeurt "op menselijke schaal" het betekent dat het beantwoordt aan de verhoudingen van een gemiddeld mens en dat het daarom in het geval van een huis of gebouw bewoonbaar is voor individuen.

Een ander type toonladder is de toonladder, een groep noten die een muziekwerk vormen. De schaalvoordelen, om nog een voorbeeld te noemen, zijn gebaseerd op de productie van goederen in grote hoeveelheden of, zoals ze zeggen, "op grote schaal".

Naast die schalen zijn er nog enkele genoemd naar aanleiding van hun ontdekker of ideoloog. Bijvoorbeeld de Pauling-schaal, die de elektronegativiteit van atomen classificeert, of de schaal van Richter of Mercalli, beide met de mogelijkheid om de omvang van een systeem of aardbeving te classificeren. Of die van Mohs, die de hardheid van een stof kwalificeert.

Andere veel voorkomende schalen zijn die van temperatuur die worden gebruikt bij de productie van thermometers, chromatisch, voor de classificatie en het gebruik van kleuren, bijvoorbeeld in grafisch ontwerp of in de schilderkunst. Er is ook sprake van schaal of ladders om te verwijzen naar de verschillende gevallen die een professional kan doormaken in het organigram van een bedrijf of instelling.