definitie van neofiet

Dit woord komt uit het Grieks, in het bijzonder van het woord neophytos. Het voorvoegsel neo betekent nieuw en phyton betekent plant. Daarom betekent het etymologisch nieuw geplant. Een persoon wordt als een neofiet beschouwd wanneer hij aan het begin van een activiteit of discipline staat en deze nog niet grondig kent.

Deze term kan worden beschouwd als een cultisme en wordt als zodanig weinig gebruikt in de dagelijkse communicatie. In plaats daarvan worden gelijkwaardige termen gebruikt, zoals leerling, beginner, ingewijde, beginner en anderen. In de tegenovergestelde zin is iemand die doorgewinterd of ervaren is iemand die al voldoende kennis heeft over een bepaald onderwerp en daarom niet als een neofiet kan worden beschouwd.

In deze specifieke situatie is het gebruikelijk dat het individu enorm enthousiasme toont in de taken die hem zijn toegewezen, en tegelijkertijd ook onwetendheid, aangezien hij als nieuweling met het onderwerp zal moeten leren en ervaring zal moeten verzamelen bij de oudste leden.

In het christendom

In het vroege christendom stonden degenen die met religie begonnen waren bekend als neofieten. Dit woord werd ook gebruikt om te verwijzen naar mensen die onlangs tot de christelijke religie waren bekeerd.

In het vroege christendom werd de neofiet die lid werd van een religieuze gemeenschap hartelijk verwelkomd door de leden van de gemeenschap. Om zich van de anderen te onderscheiden, droeg de neofiet witte kleding. In christelijke religieuze terminologie is de neofiet een novice. In religieuze ordes moeten novicen een proeftijd doorlopen, bekend als het noviciaat.

Bij de meeste religieuze ordes duurt de verkering twaalf maanden. Tijdens deze fase moet de ingewijde in het religieuze leven van een gemeenschap zich voorbereiden op het spirituele leven. In die zin is er tijdens de noviciaatfase een vormende activiteit en een benadering van de regels van de gemeenschap.

In het eerste leerproces

Bij het starten van een nieuwe activiteit is er in elk opzicht een duidelijke onervarenheid. De neofiet kent de terminologie van de nieuwe discipline niet en negeert de fijne kneepjes van enige discipline of taak. Daarom moet u als onervaren persoon vertrouwd raken met alles wat met uw nieuwe project te maken heeft, of het nu professioneel, religieus of politiek is.

De figuur van de stagiair als voorbeeld van een neofiet

Een stagiair is iemand die enige kennis heeft over een onderwerp, maar niet genoeg werkervaring heeft. Veel bedrijven voegen stagiaires toe aan hun personeelsbestand. De figuur van de stagiair moet vanuit twee gezichtspunten worden begrepen. Enerzijds krijgt de onervaren jongere de kans om nieuwe kennis op te doen in de zakenwereld. Tegelijkertijd kunnen bedrijven jonge mensen opleiden die, na het behalen van hun stage als stagiair, kunnen worden geïntegreerd in het personeelsbestand als gekwalificeerde professionals.

Evenzo komt het in gewone taal vaak voor dat het woord wordt gebruikt om naar te verwijzen iemand die nieuw is op een bepaalde plaats of activiteit. Ik ben een neofiet in wijnproeven.

Ondertussen is het woord neofiet nauw verwant aan termen als: novice, novice, belijdend, novice, beginner, onervaren en leerling, wordt dan vaak gebruikt als een synoniem voor hen en staat lijnrecht tegenover woorden als veteraan en ervaren dat impliceert een uitgebreide kennis van een bepaald onderwerp, vak of beroep, simpelweg omdat men er jaren aan heeft gewijd.