definitie van fax

Een fax is een systeem van gegevens-, geschreven of grafische verzending via de telefoon.

Een zeer populair technologisch apparaat in de laatste decennia van de 20e eeuw wordt een fax of fax genoemd waarmee documenten, teksten en andere gegevens via een telefoonlijn kunnen worden verzonden, waardoor een telecopie wordt gegenereerd.

De fax werkt eenvoudig. Het bestaat uit drie delen die zijn geïntegreerd en gecombineerd in één apparaat: een scanner, die verantwoordelijk is voor het opnemen van de gegevens, teksten en afbeeldingen die aanwezig zijn in het originele document; een modem waarmee via de telefoon verbinding kan worden gemaakt met een ander apparaat met vergelijkbare kenmerken; en de printer, die bij ontvangst van een nieuw document het snel en voordelig op papier afdrukt en een kopie van de verzonden gegevens produceert.

De oprichting van de fax dateert uit 1851, kort na de uitvinding van de telegraaf. Het apparaat is ontworpen aan de Universiteit van Londen, in een zeer rudimentaire versie. De eerste faxen konden alleen in zwart-wit worden gescand, terwijl deze systemen in de loop der jaren veel geavanceerder werden, waardoor de grijsschaal mogelijk was. Tegenwoordig zijn faxen multifunctionele apparaten die informatie in kleur verzamelen, hoewel grijs nog steeds wordt afgedrukt voor een economisch en snel doel.

Faxen waren in het midden van de 20e eeuw erg populaire apparaten, als een methode om informatie snel en nauwkeurig op afstand te verzenden, voordat computers en andere gerelateerde apparaten de grootste populariteit en expansie op de markt bereikten. Veel computers hebben deze functionaliteit in de laatste decennia van de eeuw geïntegreerd met software die de kenmerken en werking van de fax nabootst.

Tegenwoordig wordt dit type apparaat nog steeds gebruikt vanwege zijn betrouwbaarheid voor bepaalde soorten informatie verzenden en ontvangen, hoewel het gebruik ervan is gedegradeerd tot min of meer uitzonderlijke omstandigheden.