definitie van cassatie

De term cassatie wordt uitsluitend op juridisch gebied gebruikt en geeft als algemeen idee de nietigverklaring van een straf aan, dat wil zeggen de intrekking of herroeping ervan.

Deze juridische term kan in verschillende betekenissen worden gepresenteerd: hoger beroep, cassatieberoep, burgerlijke cassatie of cassatie in het belang van de wet. De meest voorkomende is echter een beroep.

Inleiding tot het beroep als juridisch concept

Het beroep is een uitdagingsmiddel met een buitengewoon karakter. Iets wordt in de wet betwist als er sprake is van een vorm van onwettigheid in een procedure. En het beroep is juist een middel om uit te dagen. Er dient te worden bedacht dat de wetgeving normaal gesproken mechanismen vaststelt om de ongeldigheid van de adviezen af ​​te wijzen wanneer er om welke reden dan ook een gebrekkige procedure is, in deze context wanneer het cassatieberoep van toepassing is.

Als buitengewoon beroep kan cassatie worden gevoerd in bepaalde situaties die in de wet zijn opgenomen. Het doel van deze remedie is tweeledig: bescherming in overeenstemming met de regels in het rechtssysteem en proberen de zinnen te verenigen om verschillende interpretaties van dezelfde wet te vermijden (als algemene regel worden cassatie-uitspraken meestal als jurisprudentie vastgesteld in de meeste landen). Aan de andere kant maakt cassatie als hulpmiddel het mogelijk om het gepresenteerde bewijs te herzien wanneer wordt geoordeeld dat er een fout kan zijn in de eerste beoordeling. Met andere woorden, het doel van dit beroep is om een ​​nieuwe uitspraak te vervangen door een rechterlijke beslissing.

Oplossingsmoment

De besluiten waartegen in cassatie beroep kan worden aangetekend, zijn de volgende: de vonnissen die zijn uitgesproken door de rechtbanken die niet vatbaar zijn voor beroep, de vonnissen die in tweede aanleg zijn uitgesproken door een hogere rechtbank en in verband met een eventueel hoger beroep en ten derde die beschikkingen definitieve beslissingen van de rechtbanken wanneer er sprake is van een inbreuk in overeenstemming met de wet.

Volgens de voorschriften van elk land

De cassatiegronden zijn geregeld in de wetgeving van elk land. In het algemeen kan men spreken van drie hoofdredenen: cassatie wegens overtreding van de wet, cassatie wegens formele problemen en cassatie wegens schending van een grondwettelijk voorschrift of wet.

In de praktijk wordt het beroep meestal gebruikt als een juridisch mechanisme om nog een proces uit te voeren en zo de rechtspraak te verlengen. Om deze reden leggen sommige specialisten de noodzaak bloot om het beroep te hervormen, aangezien het met enige regelmaat op een perverse manier wordt gebruikt.