definitie van perspectief

De perspectief Het is het concrete, specifieke en subjectieve standpunt dat een persoon heeft over een specifiek onderwerp. Het perspectief is niet vast en onwrikbaar, aangezien het gebruikelijk is dat een persoon zijn mening verandert over bepaalde onderwerpen gedurende zijn leven, juist omdat de ervaring ook de manier verandert waarop de werkelijkheid wordt geïnterpreteerd. Als iemand nooit van gedachten verandert, is hij koppig en waardeert hij het simpele feit dat hij gelijk heeft meer dan de waarheid zelf.

Verschillende standpunten naar kennis en profiel

Zonder twijfel de mensen vernederen Zij zijn degenen die informatie zoeken, gegevens vergelijken, vaak lezen om geïnformeerd te worden, waarnemers zijn om te leren en dus een positief perspectief op een onderwerp kunnen hebben. Een perspectief dat zo dicht mogelijk bij de waarheid aansluit. Hetzelfde probleem kan ook vanuit verschillende gezichtspunten worden geïnterpreteerd, zoals blijkt uit de verschillende gebieden van kennis: geschiedenis, economie, filosofie, wiskunde ...

In het kader van filosofie

De geschiedenis van de filosofie Het is het duidelijkste voorbeeld van hoe verschillende perspectieven wijsheid kunnen toevoegen aan de mensheid, aangezien het denken van beroemde auteurs als Heidegger, Socrates, Kant, Descartes en Heggel een voorbeeld is van reflectie. De houding van de persoon die wijsheid echt waardeert, is die van iemand die weet dat er in de meeste gevallen geen absolute waarheden zijn, maar eerder specifieke en concrete standpunten. In elke auteur kun je redenen vinden waar die je helpen om beter te leven.

Ook als u zich in een dialoog Met vrienden waar verschillende standpunten worden uitgewisseld, is het echt van belang dat je je perspectief beargumenteert met dwingende redenen die waarde hechten aan je woorden boven de rede zelf. Ik wil niemand jouw waarheid opleggen en op een beleefde en vriendelijke manier in dialoog treden.

Men kiest ervoor om te focussen en te analyseren vanuit positieve aspecten of niet

Het perspectief laat zien hoe afhankelijk van waar we de focus van aandacht kunnen we het een of het ander totaal anders zien. Op een vitaal niveau is het belangrijk om het perspectief te plaatsen op de mooie gebeurtenissen, op de goede mensen en op de mooie kant van het leven om verbonden te leven met aangename emoties die hoop geven.

Pas op dat u uzelf niet voor de gek houdt over de werkelijkheid

Het perspectief kan dat ook het vergrootglaseffect laten zien vervormt realiteit als we aandacht besteden aan een specifiek punt, maar de algemeenheid van de feiten uit het oog verliezen. Wanneer iemand bijvoorbeeld verliefd is, concentreert zijn perspectief zich op het waarderen van alle deugden van zijn partner, maar waardeert hij de gebreken niet omdat hij ze in dat stadium niet ziet, hoewel ze wel bestaan.