definitie van sociale communicatie

Het wordt genoemd als sociale communicatie Op dat studiegebied dat kwesties bestudeert en onderzoekt zoals communicatie, informatie, expressie, de rol van de massamedia en culturele industrieën.

Maar natuurlijk is communicatie zonder twijfel een van de fundamentele kwesties die door deze discipline worden aangepakt. Communicatie is de relatie die tot stand wordt gebracht tussen een afzender, die de persoon is die het bericht verzendt, en een ontvanger, die verantwoordelijk is voor het decoderen en het bericht ontvangt. Beiden delen een gemeenschappelijke code en daardoor communiceren ze. Hoewel de vraag niet zo eenvoudig is, komen er ook andere elementen tussen in deze relatie, zoals de context (al die vragen die rondom de boodschap staan ​​en die de betekenis ervan kunnen beïnvloeden); code (inclusief de conventionele tekens en symbolen die mensen gebruiken om te communiceren); en het kanaal (dat het middel zal zijn waardoor het bericht kan worden verzonden en zijn bestemming kan bereiken).

Sociale communicatie is een fundamenteel en essentieel instrument als het gaat om het opbouwen van de publieke opinie. Een goed uitgevoerde communicatie maakt het mogelijk bruggen te slaan in de dialoog tussen de verschillende sociale actoren en draagt ​​daarmee natuurlijk rechtstreeks bij tot de versterking van de democratie.

Rekening houdend met het feit dat communicatie doorslaggevend is voor de menselijke ontwikkeling, zal het dan nodig en belangrijk zijn om de participatie en kennis van mensen over de invloed hiervan en ook van alle technologieën die er de afgelopen jaren aan gekoppeld zijn, te bevorderen. Het implementeren van programma's en het promoten van communicatieprogramma's zal de samenleving in het algemeen helpen in deze zeer belangrijke betekenis van verantwoord gebruik van communicatie en voor haar eigen ontwikkeling.

Het concept duidt ook in veel delen van de wereld de Universitaire loopbaan waarin kennis kan worden opgedaan over bovengenoemde onderwerpen. Dat wil zeggen, deze carrière houdt zich bezig met het opleiden van sociale communicatoren, zodat ze bevredigend kunnen presteren op het gebied van communicatie, hetzij in de pers, in een bedrijf, of op een andere plaats waar ze de functies van communicator uitoefenen.