definitie van emoties

Emoties zijn al die sensaties en gevoelens die mensen hebben wanneer ze omgaan met hun leeftijdsgenoten en de omgeving in het algemeen.​Bij deze korte beschrijving moet er echter op worden gewezen dat de interpretatie en toelichting van het fenomeen dat menselijke emoties vormen altijd een groot probleem is geweest, voor zover de uitgevoerde evaluaties vaag waren.

Als er iets is waarover we kunnen spreken als een onderscheidend element tussen mensen en andere levende wezens, dan heeft het alles te maken met emoties en gevoelens, vooral die welke als complex worden beschouwd. Vandaar het centrale belang bij het definiëren van wat een persoon is en zijn identiteit.

De emoties in de mens.

Om beter te begrijpen waarom emoties fundamenteel zijn, moeten we erop wijzen dat mensen de enigen zijn die een complex systeem van emoties hebben ontwikkeld dat andere levende wezens niet bezitten. Hoewel we emoties kunnen noemen die te maken hebben met het fysieke, het lichamelijke of het organische, zoals angst, vreugde, verdriet of woede, en die alle dieren in meer of mindere mate bezitten, heeft de mens ook een eigen groep. en exclusieve emoties.

Dit zijn emoties die hij heeft ontwikkeld door het samenleven in de samenleving en door het complexe historische leven dat hij heeft opgebouwd. In die zin zijn emoties zoals angst, liefde, angst, hartstocht, wrok, wraak, geluk of depressie allemaal emoties die aanwezig zijn in de menselijke psyche, niet alleen in zijn lichaam en daarom maken we ze anders dan elk ander dier. .

Het belang van emoties.

Lange tijd hebben menselijke samenlevingen het belang van de in de vorige paragraaf genoemde complexe emoties ontkend of genegeerd. Pas aan het einde van de 19e eeuw en het begin van de 20e eeuw begonnen emoties, met de ontwikkeling van theorieën over de psychologie, erkend te worden als een fundamenteel en fundamenteel onderdeel van de persoon als individu, maar ook van de persoon als individu. een sociaal wezen dat samenleeft met anderen en dat het wordt ingevoegd in een medium dat het omringt en bepaalt.

Op deze manier was het, dankzij de ontwikkeling van de psychologie en de wetenschappen die de menselijke geest bestuderen, mogelijk om te begrijpen dat emoties centraal staan ​​bij het begrijpen van het gedrag, de manier van denken en handelen van een persoon. Dit wordt beïnvloed door een groot aantal elementen zoals familiegeschiedenis, de regio waar men woont, de economische realiteit die de persoon leeft, toegang tot een volledig sociaal leven of niet, enz. Al deze elementen begrenzen de fundamentele en complexe emoties van een persoon en maken ze uniek in vergelijking met de rest, waarvoor ze uiteindelijk een zeer belangrijk element van onze identiteit worden.

Foto: iStock - ZoneCreative