gids definitie

Afhankelijk van de context waarin het wordt toegepast, heeft de term gids verschillende betekenissen. In algemene termen wordt onder een gids verstaan ​​die of degene wiens doel en doel is om iets te leiden, te leiden en te sturen, zodat het tot een succesvol einde komt in de kwestie in kwestie..

Dit type functie dat we zojuist hebben beschreven, kan zowel in een persoon worden gematerialiseerd als in een specifiek element dat voor de meeste mensen veel voorkomt en regelmatig wordt gebruikt..

Het telefoonboekWe kunnen het bijvoorbeeld beschrijven binnen de groep elementen die we noemden, aangezien het een lijst opgesteld door telefoonmaatschappijen of gemeenteraden in elk land die de neiging hebben om mensen het contactnummer en adres te geven van die mensen of bedrijven die op zoek zijn naar​Naast het aanbieden van gegevens zoals adres, naam en contacttelefoonnummer van de gewenste persoon of bedrijf, bieden deze lijsten, die aanvankelijk op papier werden aangeboden en nu zelfs op internet te raadplegen zijn, andere breed bruikbare gegevens voor een gemeenschap zoals het aantal brandweerlieden, politie, ziekenhuizen, civiele preventie, onder anderen.

Omdat het zeer persoonlijke en privé-informatie van mensen is, zoals het feit van het adres en telefoonnummer van de plaats waar ze met hun gezin wonen en gezien het feit dat de gids een middel is dat iedereen raadpleegt en waar iedereen toegang toe heeft, is dat de optie van erin willen of niet verschijnen zal worden toegestaan.

Maar aan de andere kant, bijvoorbeeld voor bedrijven, is een dergelijke gids essentieel, omdat het hen in staat zal stellen leveranciers en professionals te lokaliseren, naargelang het geval en naargelang de behoeften.

Ondertussen is het ook bekend als begeleidt de persoon die verantwoordelijk is voor het begeleiden van toeristen op excursie of bezoek aan de meest karakteristieke plekken van een stad of regio​Over het algemeen spreken ze dezelfde taal als deze, zodat het op deze manier gemakkelijker is om het bezoek te begrijpen en in feite zullen ze zich concentreren op toeristen die het culturele of natuurlijke erfgoed dat ze bezoeken leren kennen.

Evenzo blijkt een gids dat document te zijn dat bijvoorbeeld door vervoerders wordt gedragen en dat een overzicht geeft van de koopwaar die ze vervoeren en waarmee na afloop van de reis kan worden gecontroleerd of alles correct is aangekomen en verzonden is vanaf de plaats van herkomst.