definitie van pimpen

Als een persoon vrijelijk besluit prostitutie te bedrijven, wordt zijn activiteit niet als in strijd met de wet beschouwd. Als iemand echter een economisch voordeel verkrijgt uit de uitoefening van prostitutie van een ander, begaat hij het misdrijf pooier. De persoon die de sekshandel van anderen promoot om hiervan te profiteren, is een pooier.

In de meeste landen wordt pimpen bij wet vervolgd, aangezien het wordt beschouwd als een vorm van uitbuiting.

Een concept dat door de geschiedenis heen is geëvolueerd

In het oude Griekenland was de pooier de man die zich bezighield met bemiddeling in het bedrijfsleven of de slavenhandel. We zouden kunnen zeggen dat het een commissionair was.

In de Romeinse beschaving breidde het beroep van pooier zich uit en begon het zich te verhouden tot degenen die profiteerden door vrouwelijke slaven in dienst te nemen als prostituees. In theorie werd deze activiteit zwaar bestraft bij de wet, maar in de praktijk konden Romeinse prostituees hun activiteit normaal uitoefenen.

In de middeleeuwen werd de pooierhandel normaal gesproken uitgeoefend door vrouwen, die bekend stonden als pooiers. De activiteit van de pooier bestond uit het met elkaar in contact brengen van een man en een vrouw in ruil voor geld. Het karakter van Celestina in "The Tragicomedy of Calisto and Melibea" is een duidelijk voorbeeld van deze activiteit.

Met het verstrijken van de tijd kwamen er nieuwe figuren bij, zoals de pooier en de mevrouw. De pooier, ook wel pooier genoemd, beschermt de prostituee tegen klanten en krijgt er een bonus voor terug. De mevrouw is de vrouw die de activiteit van een bordeel organiseert en daar logischerwijs een financiële vergoeding voor krijgt. Op dit moment is pimpen gerelateerd aan de maffia die zich toeleggen op vrouwenhandel.

Het fenomeen prostitutie

Er is vaak beweerd dat prostitutie de oudste bezigheid ter wereld is. Zijn praktijk is altijd controversieel geweest. Enerzijds is het een activiteit die in strijd is met de morele criteria die door de meerderheid worden aanvaard. Aan de andere kant houdt prostitutie direct verband met bepaalde misdrijven, zoals pooierij of mensenhandel.

Er zijn verschillende benaderingen voor dit fenomeen. Voor de verbodsbepalers is het een sociaal kwaad en daarom moeten degenen die prostitutie bedrijven als criminelen worden behandeld. Er zijn minder strikte standpunten, aangezien men vindt dat prostitutie niet mag worden verboden, maar ook niet mag worden gelegaliseerd en alleen pooiering als een misdaad moet worden beschouwd, aangezien een persoon profiteert van de seksuele activiteit van een andere persoon. Vanuit een ander perspectief wordt voorgesteld prostitutie te reguleren en het te beschouwen als een arbeidsactiviteit zoals elke andere.

Foto: Fotolia - PanovA