definitie van etniciteit

Er zijn veel manieren om mensen te classificeren. We kunnen dus worden gerangschikt op nationaliteit, sociale status, ideologie of om vele andere redenen. Een daarvan is de etnische groep waartoe we behoren. De fysieke kenmerken die een bepaalde populatie definiëren, zijn de fundamentele constitutieve elementen van een etnische groep.

Naast fysieke kenmerken (bijvoorbeeld huid- of haarkleur) zijn er nog andere aspecten die met het begrip etniciteit worden geassocieerd, zoals taal, gebruiken of religie. In de geglobaliseerde wereld is er echter geen algemeen criterium om elke etnische groep te beschrijven, aangezien huidskleur niet altijd gerelateerd is aan taal, religie, territorium of tradities.

Het concept van etniciteit

Elk ras heeft een gevoel van verbondenheid gecreëerd en dit fenomeen staat bekend als etniciteit. Dit gevoel ontstaat wanneer de bevolking van elke etnische groep hun verschillen ten opzichte van de andere beseft. Het idee van etniciteit is een vorm van identificatie en verwijst daarom naar hoe een etnische of etnisch-rationele groep zichzelf ziet. Hoewel het idee van etniciteit de banden uitdrukt die een gemeenschap verenigen, mogen we niet vergeten dat raciale verschillen een fundamenteel aspect zijn geweest in sociale conflicten. Racisme in zijn verschillende vormen, de joodse holocaust, de vervolging van zigeuners of de vervolging van Australische aboriginals zijn enkele voorbeelden die de sociale spanningen illustreren die voortvloeien uit de etnische factor.

Etniciteit en ras

Beide begrippen worden in het alledaagse taalgebruik als synoniemen gebruikt. De term ras verwijst echter naar de fysieke kenmerken van individuen, terwijl het idee van etniciteit verwijst naar de culturele dimensie van een gemeenschap. Bijgevolg kan iemand vanwege zijn fysieke kenmerken deel uitmaken van een ras, maar niet de culturele tradities delen die met dat ras verband houden.

De verschillende etnische groepen op de planeet

De classificatie van etnische groepen is in de loop van de tijd geëvolueerd, maar momenteel is de wetenschappelijke gemeenschap het er unaniem over eens dat er zeven hoofdrassen zijn:

- Het zwarte ras is het origineel van alle anderen en de overgrote meerderheid is te vinden op het Afrikaanse continent.

- Het blanke of blanke ras is de meerderheid in Europa, de Verenigde Staten, Canada en Australië.

- Mensen van het Indiase ras wonen in India en aangrenzende landen.

- Het Arabische ras is inheems in Noord-Afrika en het Midden-Oosten.

- Het Indo-Amerikaanse ras komt uit Noord-Amerika en is het minst wijdverbreid.

- De Latijns-Amerikaanse race vindt plaats in Zuid-Amerika en Midden-Amerika.

Foto's: Fotolia - aylerein / filipefrazao