definitie van modaliteit

De term modaliteit is synoniem met categorie, type, manier of klasse. Een modaliteit is dus een variant van iets, een eigenaardige manier waarop een activiteit wordt uitgevoerd.

De verschillende modaliteiten van sport en spel

Er zijn sporten die op verschillende manieren kunnen worden gespeeld en elk daarvan is een specifieke modaliteit (tennis wordt bijvoorbeeld individueel of in paren gespeeld). Iets soortgelijks gebeurt met voetbal, dat in zijn traditionele modaliteit wordt gespeeld tussen twee teams van elf spelers, maar er zijn andere varianten (voetbal 7 of strandvoetbal).

Er zijn enkele kansspelen die ook verschillende modaliteiten hebben (domino of poker). Hetzelfde gebeurt met schaken, waarbij het mogelijk is om soorten spellen te spelen met enkele verschillen.

Bovenstaande voorbeelden laten iets gemeenschappelijks zien: een modaliteit is een variant die het algemene idee van de activiteit niet wijzigt. Dit impliceert dat de fundamentele regels hetzelfde zijn in de verschillende varianten van een spel of sport, maar dat elke modaliteit een specifieke eigenheid vertoont.

Dialecten zijn modaliteiten van een taal

Dezelfde taal kan op veel manieren worden gesproken. Als we aan de Spaanse taal denken, is het duidelijk dat Argentijnen, Bolivianen, Ecuadorianen en Colombianen dezelfde taal spreken als Spanjaarden. In elk land of elke regio spreken ze echter met enkele bijzonderheden, namelijk de dialecten. Een dialect is dus een specifieke vorm van een taal.

Laten we het geval van Colombia als illustratief voorbeeld nemen. Colombianen spreken Spaans (je kunt ook Castiliaans zeggen) maar er zijn ongeveer 10 Spaanse dialecten in Colombia, die gegroepeerd zijn in twee takken, de Andes-dialecten en die van de kust.

Een reflectie op het concept van modaliteit

Elke modaliteit van iets draagt ​​een uniek element bij en daarom, hoe meer varianten er van een ding zijn, hoe rijker het zal zijn. Bijgevolg kan worden bevestigd dat de modaliteiten rijkdom, pluraliteit en diversiteit vertonen, het tegenovergestelde van standaardisatie en homogeniteit. Het unieke van elke modaliteit drukt een bepaalde visie van iets uit, een manier om een ​​realiteit te begrijpen, of het nu een spel, een sport, een taal of een andere activiteit is.

Aan de andere kant herinnert het idee van modaliteit ons eraan dat we meestal met twee concepten omgaan, dezelfde en de verschillende. Met andere woorden, de ene modaliteit van iets heeft iets soortgelijks in relatie tot de andere en drukt tegelijkertijd een specifiek verschil uit, iets dat het uniek maakt.

Foto's: iStock - shapecharge / Christopher Futcher