definitie van afwijkende mening

Het woord afwijkende mening verwijst onenigheid, onenigheid, tussen twee of meer mensen over een bepaald onderwerp.

Meningsverschil tussen twee of meer mensen over een probleem of hoe een probleem op te lossen

Dat wil zeggen, afwijkende meningen zijn de gebrek aan overeenstemming over iets.

Afwijkende mening is een veel voorkomende stand van zaken in democratische samenlevingen waarin vrijheid van meningsuiting overheerst, en bijvoorbeeld, elk individu kan vrijelijk uiten wat hij van een kwestie vindt, zelfs als hij niet hetzelfde standpunt heeft als de huidige autoriteit. .

Nu, juist in autoritaire samenlevingen, zullen we proberen afwijkende meningen te laten verdwijnen.

De methodologieën om dit te doen, maken bijna altijd gebruik van onder meer extreem geweld, vervolging en opsluiting.

Een middel om iets diep te weten

Aan de andere kant wordt afwijkende mening meestal in veel contexten als veel meer beschouwd dan de verschillen die een persoon met anderen kan hebben met betrekking tot de oplossing van een probleem, maar het kan worden gebruikt als middel om volledige kennis over een probleem te verwerven.

Dit is zo omdat de tegengestelde standpunten of visies vaak genereren dat de punten voor en tegen elk duidelijk zijn en in deze benadering wordt een verbeterd standpunt bereikt dat het beste van de twee tegengestelde alternatieven omvat.

Het debat, een principe van overeenstemming

In het algemeen wordt, in opdracht van een afwijkende mening, om het op te lossen en de verschillen te corrigeren, gewoonlijk voorgesteld om een ​​debat te houden, een discussie tussen de betrokkenen en dat zal de missie hebben om hen ertoe te brengen de verschillende standpunten die zij presenteren en of het mogelijk is om hierover overeenstemming te bereiken.

Debat is een van de meest gebruikte mondelinge communicatietechnieken bij het confronteren van antagonistische voorstellen over een probleem.

In de meeste van hen verschijnt, naast de personen die het oneens zijn, een moderator, die verantwoordelijk is voor het leiden van het debat, het ordenen van de presentaties en het mogelijk maakt dat iedereen zijn standpunt op een ordelijke manier presenteert.

Het concept dat tegen een afwijkende mening is, is dat van consensus, wat integendeel is, de instemming van alle mensen die onder andere een organisatie, entiteit vormen, over een onderwerp dat voor de groep van belang is.

Het kan gebeuren dat sommige groepen, bijvoorbeeld de politieke, achter een ideologie staan, maar met betrekking tot verschillende kwesties zijn hun leden, elk met ervaringen en subjectiviteiten, het niet helemaal eens over hoe bepaalde conflicten moeten worden opgelost.

Dit is waar meningsverschillen meestal verschijnen en het is essentieel dat er onmiddellijk een manier wordt gevonden om deze te verlichten, door middel van debat en discussie, om te voorkomen dat meningsverschillen de oorspronkelijke vereniging van de groep ondermijnen.

Opgemerkt moet worden dat het vaak mogelijk is om vanuit een afwijkende mening een consensus over een onderwerp te bereiken en dit is precies mogelijk via discussies en debatten.

De oplossing van een probleem dat de meningen van een gemeenschap verdeelt, en als zodanig afwijkende meningen genereert, kan bijvoorbeeld worden overwonnen door een rustige discussie, en hoewel de verschillende tegenpartijen hun standpunt niet wijzigen, kunnen ze wel tot een besluit komen. consensus om het op de best mogelijke manier op te lossen.

Stimuleer ontwikkeling, dialoog en tolerantie

Een afwijkende mening is buitengewoon positief voor de ontwikkeling en groei van een gemeenschap als wordt besloten deze onder ogen te zien op basis van het debat over ideeën en het zoeken naar consensus.

En zo is het ook, omdat afwijkende meningen altijd een dialoog aanmoedigen, en zoals we weten, is er niets beters dan op een kalme en open manier te spreken en de kwesties te bespreken waarover we het niet eens zijn.

Om de bovenstaande redenen moet afwijkende mening worden beschouwd als een onmisbare en natuurlijke kwestie die zich voordoet in een volwassen samenleving, tolerant ten opzichte van verschillen en waarin vrijheid van meningsuiting prevaleert boven alle dingen, zonder beperkingen of welke differentiatie dan ook.

Nu moet deze vrijheid altijd worden gerespecteerd en beperkt tot respect voor anderen en harmonieus samenleven, dat wil zeggen, je kunt deze niet aanvallen door zonder voorzorgsmaatregelen iets te zeggen dat anderen schaadt, dit moet de basisgrens zijn.