wat is flashback en racconto »definitie en concept

Deze twee woorden worden vaak gebruikt in de filmwereld, vooral onder scenarioschrijvers. In beide gevallen is het een verteltechniek waarbij een verhaal wordt verteld dat verwijst naar het verleden. Dit zijn echter twee verschillende technieken.

Analyse van de flashback

Deze Engelse term heeft twee verschillende delen: flash en back. De eerste geeft aan dat er iets verschijnt en verdwijnt en de tweede verwijst naar het verleden. Daarom is het een terugkeer naar een vroegere tijd. Het doel van deze techniek is heel divers: om het verhaal van een personage beter te begrijpen, de chronologische volgorde te veranderen om in een verhaal te duiken of relevante aanwijzingen te geven zodat de kijker de gebeurtenissen die in de toekomst zullen plaatsvinden beter begrijpt.

Bij deze verteltechniek is er een tijdelijke onderbreking om een ​​sprong in het verleden te maken. In de flashback wordt de onderbreking snel en plotseling gepresenteerd en dan gaat de vertelling verder, waarin het huidige moment wordt beschreven. Deze bron komt vaak voor in die scènes waarin een personage zich tijdelijk een episode uit zijn verleden herinnert en vervolgens het verhaal voortzet. In de literatuurwereld wordt de term analepsis gebruikt om hetzelfde idee uit te drukken.

Ongeacht de gebruikte term, is vertelling achteraf een veelvoorkomend hulpmiddel in de bioscoop, maar ook in de roman, televisieserie, de strip of het theater. Met de focus op de filmwereld zijn er voorbeelden in overvloed van deze retrospectieve modaliteit: The Godfather II, The Matrix of Reservoir Dogs. Als in het cinematografische verhaal de tijdsprong op de toekomst is gericht, staat de techniek bekend als flashforward.

Analyse van de racconto

Van Italiaanse afkomst, het betekent verhaal of verhaal. Het gaat dus niet om een ​​flashback, maar om het vertellen van een heel verhaal.

Met dit hulpmiddel wordt ook een eerdere aflevering of ervaring hersteld, maar in dit geval gebeurt dit niet plotseling maar op een meer ontspannen manier. De racconto is dus een langdurige terugblik die ons in staat stelt om iets meer in detail te vertellen.

Na het verhalende haakje wordt het verhaal in het huidige moment heroverd. Deze bron in een televisieserie kan een of meer hoofdstukken beslaan.

In de film "Titanic" wordt deze techniek gebruikt, aangezien de film begint met een oude vrouw die terugkeert naar de plaats waar het schip is gezonken en op dat moment begint het verhaal.

In de literatuur is een duidelijk voorbeeld van racconto het voorbeeld dat wordt gepresenteerd in de roman "Honderd jaar eenzaamheid" van Gabriel García Márquez.

Fotolia-foto's: Sudok1 / Sangoiri