definitie van onderzoek

Het woord reliëf heeft vanaf het begin een bijzondere component, aangezien het niet bestaat in de DRAE, maar dit betekent niet dat het onjuist is (in plaats daarvan is er de term reliëf).

Het hier geanalyseerde concept heeft nog een eigenaardigheid: het wordt niet gebruikt onder Spaanstaligen, maar wel onder Latijns-Amerikaanse sprekers.

Verschillen die inherent zijn aan de term Enquête

Relevamiento (of relais) heeft twee verschillende betekenissen, afhankelijk van de taalcontext. Ten eerste geeft het een substitutie- of vervangingsproces aan. Zo wordt in een voetbalwedstrijd de ene speler afgelost door een andere of wordt bij een estafetteloop het stokje van de ene loper op de andere overgedragen. In beide gevallen is er een enquête, dat wil zeggen, er is een dynamiek van verandering. Ten tweede betekent het uitzetting of verwijdering. Op deze manier wordt iemand die een functie verlaat normaal gesproken door iemand anders afgelost. In bepaalde gevallen wordt de term opluchting gebruikt als een eufemisme, waardoor minder vriendelijke woorden worden vermeden (ontslag, ontslag, berusting, ontslag en andere).

In beide genoemde betekenissen is er een gemeenschappelijk idee: verandering of vervanging. In het alledaagse taalgebruik is de opluchting of opluchting gebruikelijk in verschillende omstandigheden: op de werkplek, politiek, sportief of militair (de opluchting van de bewaker).

Enquête op statistisch gebied

Statistiek is een wetenschappelijke discipline met een ondersteunend karakter, aangezien het als hulpmiddel dient voor andere kennis. Tegelijkertijd heeft het een uniek karakter: het gebruikt een reeks vaste wiskundige parameters om situaties te meten die periodiek veranderen. Het wordt dus al ingezien dat er bij elk meetproces altijd een overzicht van de gegevens is.

Laten we eens kijken naar een statistisch onderzoek naar een bepaalde populatie. Om de gegevens die in de loop van de tijd worden ingevoerd geldig te laten zijn, moeten de gebruikte concepten of criteria worden goedgekeurd. Met andere woorden, het onderzoek naar de realiteit van de bevolking is mogelijk zolang de meetcriteria stabiel blijven. In die zin garandeert het statistisch onderzoek samenhang in de kennis van een onderwerp.

Het concept van statistisch onderzoek geeft ook aan hoe de gegevens worden bijgewerkt. Om deze reden spreken we van de jaarlijkse enquête van iets (een volkstelling van een gemeente, enkele schoolplaatsen of een demografisch onderzoek).