definitie van fysieke verandering

EEN fysieke verandering is het concept waarmee we dat kunnen benoemen transformatie van materie die wordt gekenmerkt door het niet presenteren van een variatie met betrekking tot de aard ervan.

Modificatie die plaatsvindt in een materie of levend wezen, op het fysieke vlak, zonder de essentie ervan te wijzigen

Dat wil zeggen, bij dit soort veranderingen is er geen verandering in de samenstelling van de stof in kwestie, en daarom zullen er geen nieuwe stoffen worden gegenereerd zolang het proces duurt.

Dus bij dit soort veranderingen wordt benadrukt dat het essentiële, de aard ervan, hetzelfde blijft ondanks de transformatie die iets kan doormaken.

Als een element waaruit de natuur bestaat, niet langer een van zijn elementen laat zien tijdens het veranderingsproces, zouden we te maken krijgen met een ander type modificatie, namelijk chemie.

Er is een enorme verscheidenheid aan fysieke veranderingen die merkbaar zijn voor alle gewone mensen, omdat ze zich voordoen in het dagelijkse en huishoudelijke leven. Als we bijvoorbeeld een stuk ijs verhitten, verandert het door de inwerking van warmte van de vaste toestand naar de vloeibare toestand (water).

Mensen veranderen fysiek als gevolg van ontwikkeling

Aan de andere kant ondergaan mensen voortdurend veranderingen in ons fysieke uiterlijk, die precies fysieke veranderingen worden genoemd, en die nauw verband houden met de biologische ontwikkeling van de persoon.

Het biologische groeiproces vindt plaats in alle levende organismen, zonder uitzonderingen.

Cellen delen, groeien, vermenigvuldigen zich en ondergaan transformaties die ervoor zorgen dat mensen in de loop van de tijd een ander uiterlijk krijgen; de samenstelling zal hetzelfde zijn, wat zal worden gewijzigd is het fysieke, dat wil zeggen de uiterlijke vorm van ons lichaam, het uiterlijk, het volume van sommige delen.

Bij vrouwen bijvoorbeeld, veroorzaakt de komst van de puberteit een geleidelijke toename van de omvang van de borsten, om enkele van de meest erkende fysieke veranderingen te noemen die vrouwen ondergaan in deze fase van het menselijk leven waarin fysieke veranderingen zich vermenigvuldigen, en die de overgang markeren. van meisje tot vrouw.

En bij beide geslachten, mannelijk en vrouwelijk, neemt in hetzelfde stadium de lichaamslengte toe, ontwikkelen spieren zich en verschijnt haar in verschillende delen van het lichaam, zoals het schaambeen, de benen en de oksels.

Het is erg belangrijk om fysieke verandering te begrijpen, omdat dit ons ook in staat stelt om de processen te begrijpen die in de natuur plaatsvinden en die ze aansturen.

Een van de belangrijkste kenmerken van dit soort fenomeen is de omkeerbaarheid, een situatie die impliceert dat de ondergaane verandering niet permanent zal zijn, en vervolgens, nadat de stof de ene toestand heeft ervaren en in een andere is getransformeerd, onmiddellijk daarna zijn oorspronkelijke eigenschappen kan herstellen.

Meting en observatie leggen fysieke veranderingen vast

Een van de meest terugkerende manieren om dit soort wijzigingen te detecteren, zijn enerzijds de observatie, van waaruit de essentiële kenmerken van een element worden gedetecteerd met behulp van de zintuigen als exclusieve instrumenten.

En aan de andere kant verschijnt het metingDit is een van de meest gebruikelijke methoden die door de wetenschap worden gebruikt om verschijnselen te onderzoeken en die bestaat uit het vergelijken van een monster met het object in kwestie dat de te meten fysieke grootte heeft.

Opgemerkt moet worden dat toestandsveranderingen voorbeelden zijn van fysieke veranderingen.

Voorbeelden van dit soort veranderingen zijn smeltpunt en kookpunt.

Het kookpunt ligt in de temperatuur waarbij materie van een vloeibare naar een gasvormige toestand gaat, eenvoudiger gezegd: als water kookt, zijn we aan het kookpunt.

En van zijn kant bestaat het smeltpunt uit die temperatuur waarbij de materie van de vaste naar de vloeibare toestand overgaat, waardoor het smelt.

Over het algemeen wordt dit punt gebruikt bij het controleren van de zuiverheid van sommige verbindingen.

En tot slot is het belangrijk dat we benadrukken dat fysieke verandering plaatsvindt op verschillende gebieden en kan worden toegepast in de biologie, zoals we al hebben gezien en geïllustreerd, in de astronomie, in de natuurkunde, in de geologie en meer ...