definitie van vaderland

Vaderland Het is die geboorteplaats of adoptieplek waarmee een individu een affectieve, culturele, historische of persoonlijke band voelt. De term komt uit het Latijn en is gerelateerd aan de begrippen familie, vader en vaderlijk land. Een thuisland is vaak voor elke individuele bewoner van de planeet het land (soms een regio, een stad of een dorp) waar hij of zij is geboren. Maar er zijn veel opvattingen over wat het vaderland is, omdat het voor sommigen de geografische plaats kan zijn die ze later als thuis hebben aangenomen of een andere plaats waarmee de persoon een of andere speciale band heeft.

De definitie van thuisland wordt niet uitsluitend gegeven door de persoonlijke relatie die een individu heeft met betrekking tot een plaats, maar er zijn ook politieke, ideologische, sociale of culturele implicaties die een enorme invloed uitoefenen op dit aspect en daarom nuttig zijn voor de tijd om politieke propagandapraktijken uit te voeren.

Tegenwoordig is het thuisland bovendien nauw verbonden met andere kwesties of kenmerken van een land of geografische regio. In veel landen geven sportbeoefening bijvoorbeeld in hoge mate vorm aan het patriottische gevoel dat iemand heeft voor zijn land van herkomst; dit komt vaak voor bij massasporten zoals voetbal. In andere gevallen wordt het gevoel van thuisland gegeven door praktijken of elementen die verband houden met de kunst of cultuur van een plaats. Zelfs kenmerken die zo divers zijn als gastronomie, klimaat of tradities, hebben een grote invloed op wat elk individu als typerend beschouwt voor zijn thuisland.

Met betrekking tot het begrip thuisland zijn er andere concepten. Onder hen het idee chauvinisme of chauvinisme, genomen door de naam van de Franse patriot Nicolas Chauvin. Dit concept brengt het idee van patriottisme in verband met buitensporig narcisme dat verband houdt met paranoia en xenofobie ten opzichte van andere naties of sociale groepen.

Aan de andere kant, de term moederland Het werd gebruikt door schrijvers als Virginia Wolf, die probeerden het dezelfde kenmerken toe te kennen die het vaderland traditioneel bezit, maar dan vanuit een vrouwelijk en moederlijk standpunt. Een andere veelgebruikte term is nationalisme, dat het idee van een thuisland verbindt met dat van een natie en een geografische verbondenheid.