definitie van counseling

Het Adviesconcept wordt gebruikt om het kantoor van de adviseur aan te duiden en het kantoor waarin deze professional zijn / haar activiteit uitoefent.

Bureau van adviseur en ambt waarin hij zijn activiteit als adviseur uitoefent over een onderwerp waarvan hij deskundig is

De adviseur is een persoon die gespecialiseerd is in een onderwerp en daarop advies en advies geeft aan andere mensen die om die specifieke kennis vragen die hij heeft.

Gewoonlijk werkt de adviseur op die gebieden die als gevoelig worden beschouwd in termen van kennis, dat wil zeggen dat er maar heel weinig professionals zijn met geschiktheid en kennis op dit gebied.

De adviseur is bijvoorbeeld gevestigd in de sector van de economie die overeenkomt met die van diensten op basis van gespecialiseerde kennis en toegevoegde waarde.

Een activiteit die plaatsvindt in verschillende contexten: politiek, economie, bedrijven, arbeid, religieus ...

In democratische systemen in opdracht van de wetgevende macht is het bijvoorbeeld gebruikelijk dat wetgevers over verschillende zaken adviseurs hebben die hen bijstaan ​​bij het opstellen van projecten of gewoon bij het omgaan met de media.

Wetgevers hebben normaal gesproken de vereiste kennis en mening over verschillende kwesties en daarom is het onmogelijk voor één persoon om altijd alles te weten, dus de wetgever huurt de diensten van adviseurs in over specifieke kwesties om hen te begeleiden bij concrete kwesties zoals economie, veiligheid, onderwijs, rechten, onder anderen.

Aan de andere kant zijn privébedrijven vaak aannemers van andere grote consultants wanneer ze zich willen wagen in gebieden die onderontwikkeld of onbekend zijn. De ingehuurde consultant die wel over de kennis beschikt, zal helpen om met precisie en succes te bewegen en te handelen in het betreffende gebied.

Als het eenmaal is ontwikkeld, is het gebruikelijk dat het bedrijf afziet van de diensten van de adviseur en hun werk wordt voortgezet door een opgeleide professional van het bedrijf.

In ieder geval moeten we zeggen dat deze activiteit zich op de meest uiteenlopende gebieden ontwikkelt, niet alleen in de politiek en in de privésfeer, we zullen later zien.

De adviserend Het is tegenwoordig een veel voorkomende activiteit, maar sinds mensenheugenis informeel gebruikt door de mens, waardoor de nodige ondersteuning wordt geboden aan de mensen die dit nodig hebben, zodat zij verschillende activiteiten kunnen ontplooien, redenen voor het overleg en tenslotte, door het werk dat het betreffende adviesbureau levert, inzicht kunnen krijgen in verschillende situaties in dat is de persoon of instelling die advies vraagt, gerechtelijk, economisch, politiek, financieel, onroerend goed, onder meer.

Helpen bij moeilijkheden, probleemoplossing en verduidelijking van problemen

Het belangrijkste voordeel van counseling voor degenen die er naartoe gaan, is de hulp gegeven bij het oplossen van specifieke twijfels in het interessegebied​De reden voor het opzetten van het adviesbureau was precies dit, om mensen te helpen in wat ze moeilijk hebben of in wat altijd een probleem voor hen is geweest.

De begeleiding werkt in wezen als een dienst die hulp verleent aan een natuurlijke of rechtspersoon en hen ondersteunt bij een onderwerp x waarover zij deskundig zijn. Deze kennis ter zake staat garant voor een efficiënte afhandeling van de betreffende situatie.

Opgemerkt moet worden dat de adviseur, zoals de persoon die verantwoordelijk is voor counseling wordt genoemd, moet altijd een professional zijn in de te bespreken kwestie.

Soorten counseling

Er zijn verschillende soorten adviezen, namelijk: juridisch advieshet zal ons bijvoorbeeld waarschuwen en begeleiden bij de procedures die moeten worden uitgevoerd wanneer een bedrijf of bedrijf wordt geopend, ongeacht de aard hiervan, het advies zal ons begeleiden over de voorwaarden voor het aannemen van personeel, over de regularisatie van de goederen die de instelling in kwestie bezit, naast zo veel taken.

Van zijn kant, de Administratief assistent, ook op verzoek van de opening van een nieuw bedrijf, ons zal begeleiden bij de presentatie van projecten om de financiering te krijgen die het nodig heeft om te functioneren; Het zal ook instaan ​​voor de opvolging en ondertekening van de boeken die de administratie van het bedrijf bijhouden.

Ondertussen is de boekhoudkundig advies, Het zal degene zijn die ons licht zal geven over de eenvoudigste manieren om te voldoen aan de belastingverplichtingen die overeenkomen met het item.

Een ander veel voorkomend advies tegenwoordig is de computeradvies, die uiteraard de verschillende eventualiteiten op dit gebied zullen aanpakken, zoals: gebruik van internet en computernetwerken, training van personeel in specifieke programma's, onder andere taken.

Aan de andere kant is het in het onderwijsveld gebruikelijk dat we de zogenaamde educatieve begeleiding, die verantwoordelijk is voor het bijstaan, door middel van suggesties, meningen en illustraties, de directeuren of professionals van schoolinstellingen, met als doel de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.