definitie van lidmaatschap

De term erbij horen is er een die verwijst naar de handeling van erbij horen, deel uitmaken van of eigendom zijn van iemand. Het werkwoord op zichzelf thuishoren betekent tegelijkertijd iets integreren of er deel van uitmaken, maar ook het bezit zijn van een ander, dat wil zeggen overeenstemmen met hun bevelen of bevelen. De term erbij horen is normaal gesproken echter gerelateerd aan de eerste van de twee betekenissen die te maken hebben met het idee deel uit te maken van iets, van een bepaald fenomeen of omstandigheid, van een groep mensen of van een bepaalde ruimte.

Het lidmaatschap lijkt over het algemeen verband te houden met de notie van oorsprong en herkomst. Beide begrippen zorgen ervoor dat een persoon (of zelfs een dier) zich onderdeel voelt van een groep leeftijdsgenoten op basis van hun afkomst, de plaats of de groep waarin ze zijn geboren. Op deze manier wordt het gevoel bij een plaats, bij een gemeenschap te horen gegeven door het dagelijks samenleven in die ruimte en door het delen van betekenissen, symbolen, tradities, handelingen en denkwijzen met alle andere leden. Bij dieren is het gevoel erbij te horen beperkt tot de kudde waartoe het behoort. Het dier dat door zijn roedel in de steek wordt gelaten of veracht, is ongetwijfeld een dier dat een deel van zijn wezen verliest.

In het geval van de mens wordt het idee van ergens bij te horen natuurlijk veel complexer en gaat het verder dan het gevoel van instinct. De mens is degene die zijn eigen sociale groep creëert en alle sociale, culturele en fysieke verschijnselen die daarin plaatsvinden, verenigen al zijn leden en zorgen ervoor dat ze zich een deel van dat geheel voelen, maar niet van een andere groep.

Erbij horen is vandaag vooral verbonden met het idee van de natie, aangezien dit de duidelijkste vertegenwoordiger is van een sociale groep waarmee men het territorium, het politieke systeem, de geschiedenis, de taal, de tradities en de verschillende vormen kan delen.