definitie van pejoratief

Een woord of uitdrukking heeft een ongunstige betekenis wanneer het wordt gebruikt om een ​​andere persoon, een groep of ideeën te bekritiseren, verachten of belachelijk te maken. Het pejoratieve woord komt van het Latijnse peiorare, wat erger betekent.

De bedoeling in communicatie

Wanneer we communiceren, is het vrij normaal dat we onze voorkeuren, filia's en fobieën uiten. Wat we onaangenaam vinden, drukken we uit met een denigrerende term, dat wil zeggen pejoratief. Een woord of uitdrukking krijgt een ongunstige betekenis wanneer het op een beledigende of kwetsende manier wordt gebruikt. Het woord Jood geeft dus in principe aan dat iemand een religie belijdt, maar de term Joods is historisch gezien als een belediging gebruikt.

Of een woord als ongunstig wordt beschouwd, hangt af van de intentie van de spreker, de culturele context en de toon die in de communicatie wordt gebruikt. In sommige gevallen kan een beledigende term op een vriendelijke manier worden gezegd, zoals het geval is bij sommige Andalusische uitdrukkingen.

Voorbeelden van ongunstige concepten in de Spaanse cultuur

Of een woord of uitdrukking al dan niet ongunstig is, hangt af van de culturele traditie van elk land of elke gemeenschap. Als twee zwarte vrienden elkaar begroeten en de een tegen de ander "zwart" zegt, is er geen belediging, maar het kan zijn dat het een blanke is die een zwarte aanspreekt. Er zijn veel termen met een ongunstige connotatie. Zo wordt in Baskenland het woord maketo gebruikt om te verwijzen naar degenen die niet Baskisch zijn en hetzelfde gebeurt in Catalonië met het woord charnego of op de Canarische Eilanden met de term godo. In de negentiende eeuw werden in Spanje aanhangers van de Franse politieke traditie afrancesados ​​genoemd, een duidelijk ongunstige naam.

Een zigeuner is iemand die tot de etnische zigeunergroep behoort, maar in de praktijk wordt deze term als een belediging gebruikt, wat impliceert dat het iemand is die zich bezighoudt met een criminele of verdachte activiteit.

Een merkwaardig geval is wat er gebeurt met de term ambtenaar, die in principe iemand is die voor het openbaar bestuur werkt, maar in de Spaanse cultuur vaak op een denigrerende manier voor deze groep wordt gebruikt. Spanje is een land dat erg bezocht wordt door toeristen, die in de populaire taal bekend staan ​​als "guiris", een even denigrerende naam.

Van lof tot belediging

De ongunstige connotatie van een woord kan evolueren en in die zin moet eraan worden herinnerd dat het woord 'fascistisch' of 'Spaans' decennia geleden een aanvullende connotatie had en tegenwoordig als een belediging kan worden gebruikt. Iets soortgelijks doet zich voor met de kreet "Lang leve Spanje!", Die jarenlang een uitdrukking van nationale trots en patriottisme aanduidde en momenteel zeer negatief wordt geïnterpreteerd door grote delen van de bevolking.

Foto's: iStock - Diana Hirsch / Izabela Habur