definitie van didactisch programmeren

Het concept van didactisch programmeren komt uit het onderwijsveld en verwijst naar het fenomeen waarmee docenten van verschillende niveaus en typen de didactiek van het mooie onderwijs- en leerproces programmeren of organiseren. Didactisch programmeren is juist om op een geordende en zinvolle manier (dat wil zeggen, met logische zin) de kennis, de uit te voeren taken en activiteiten, de te bereiken doelen, de te gebruiken middelen en andere gegevens. Allemaal samen zorgen ze voor een duidelijker beeld van het onderwijsproces en kunnen ze de resultaten beter analyseren wanneer ze worden behaald.

Als we het hebben over didactiek, bedoelen we dat proces dat onderwijzen en leren vertegenwoordigt, begrepen als twee correlatieve en noodzakelijke verschijnselen van elkaar. Door middel van didactiek (wat in het Grieks precies 'onderwijzen' betekent) kan de onderwijsprofessional verbanden leggen tussen de verschillende soorten kennis en zoeken naar de beste methoden om deze een verzameling gegevens of informatie toegankelijk en begrijpelijk te maken voor studenten. Didactiek is, met andere woorden, de manier waarop de leraar strategieën ontwikkelt die in het onderwijsproces zullen worden gebruikt om het leren van individuen te verzekeren die de rol van lerenden of studenten vervullen.

De didactische programmering is dan het proces waarmee de manier waarop deze didactische elementen zullen worden gestructureerd, geordend en georganiseerd gedurende de corresponderende schoolcyclus, wordt geprogrammeerd op lange, middellange en korte termijn. Over het algemeen beslaat het rooster een heel schooljaar dat normaal gesproken ongeveer negen maanden duurt. Daarom vereist een goede didactische programmering dat rekening wordt gehouden met een groot aantal variabelen die kunnen worden aangepast aan de specifieke omstandigheden van het moment, de studenten, de leraar zelf, de instelling, enz.