godheid - definitie, concept en wat het is

Het woord godheid is synoniem met goddelijkheid of god, dat wil zeggen, een opperwezen dat door mensen kan worden aanbeden omdat men denkt dat het enige macht over hen heeft. Door de geschiedenis van de mensheid heen zijn er verschillende manieren geweest om de term godheid te begrijpen en elk van hen heeft een religieuze en culturele traditie gevormd. De verschillende goden worden gewaardeerd als krachten van een hogere orde en tegelijkertijd als creatieve entiteiten en met een heilige dimensie.

De goden van de Griekse mythologie

In de Griekse mythologie zijn er meerdere goden, dus het is een polytheïstische opvatting. Er zijn veertien goden, ook wel Olympische goden genoemd omdat hun verblijf op de berg Olympus was. Een van hen is Zeus, de vader van de andere goden en degene die het universum regeert. Poseidon is de god van de zeeën en aardbevingen. Athena is de goddelijke vertegenwoordiging van wijsheid, oorlog en kunst. Apollo is de zoon van Zeus en de broer van Artemis en is een van de meest gerespecteerde deidas, omdat hij wordt geïdentificeerd met de waarheid en zijn natuur gerelateerd is aan menselijke ziekten en de krachten van het kwaad. De Griekse goden hebben een directe relatie met de natuur en werden ingelijfd door de Romeinse beschaving.

Het concept van God in monotheïstische religies

Jodendom, christendom en islam zijn drie monotheïstische religies. Hoewel elk van hen zijn eigen doctrines en dogma's heeft, is er één element gemeen: het geloof in één ware God.

De christelijke godheid heeft een uniek kenmerk, aangezien de aard van God trinitarisch is, dat wil zeggen, het bestaat uit drie personen in één: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Het dogma van de drieëenheid heerst binnen het christendom, maar sommige christelijke kerken delen het niet volledig (bijvoorbeeld Jehovah's Getuigen of Mormonen).

Het jodendom gelooft in een god die zich openbaart aan het Joodse volk en ingrijpt in de geschiedenis zodat de Joden hun bevrijding bereiken. Het gaat over een god die niet toegankelijk is en tegelijkertijd dicht bij zijn volk. Hij is de schepper van alles wat bestaat.

In de islam wordt god of Allah opgevat als een unieke, almachtige en schepper van het universum als geheel. Tegelijkertijd moet het door mensen worden vereerd en gehoorzaamd.

Andere manieren om het concept van godheid te begrijpen

Wie niet in een oppergod gelooft, is een atheïst, terwijl degene die het bestaan ‚Äč‚Äčervan niet ontkent, maar het beschouwt als een concept dat verder gaat dan het menselijk begrip, een agnost is. Aan de andere kant zijn er filosofische benaderingen die het idee van God vanuit verschillende perspectieven benaderen: als een superieure kracht die het universum bestelt en bestuurt, maar niet tussenkomt in de geschiedenis van de mensheid of als een idee dat moet worden geïnterpreteerd om te begrijpen. de verschillende tradities cultureel

Foto's: iStock - Stamatoyoshi / manx_in_the_world