weg definitie

Het woord snelweg is een term die we vaak in onze taal gebruiken om de Verharde openbare weg die speciaal is bestemd voor voertuigen.

Het belangrijkste verschil dat een weg vertoont ten opzichte van een weg, is dat deze over het algemeen breed is, waardoor een aanzienlijke voertuigstroming kan circuleren en speciaal is voorbereid voor de circulatie van voertuigen, dat wil zeggen dat er borden zijn die de maximum- en minimumsnelheden en kruisingen aangeven. van andere wegen, afritten, rijstrookmarkeringen op basis van de toegestane snelheid, behoren tot de belangrijkste kwesties.

Voor de aanleg van een weg is het noodzakelijk om een ​​doorlopend pad te hebben. In veel gevallen vereist de verlenging van een weg het verwijderen van bepaalde constructies die zich op zijn pad bevinden of, als dat niet lukt, van vegetatie. In het geval van woningachtige constructies wordt meestal gedaan om de eigenaren van het huis te compenseren met een ander, zodat ze het verlaten en zo door kunnen gaan met de bouw.

Om dergelijk werk uit te voeren, is het ondertussen essentieel om gespecialiseerde machines voor het verplaatsen van aarde te hebben die zorgen voor het losmaken, verwijderen, heffen en zelfs laden ervan, waaronder de graafschop, de bulldozer en de voorlader. , motorgrader, kipper, compactor, tunnelboormachine en bagger.

Opgemerkt moet worden dat de wegen constant onderhoud vergen, aangezien het verkeer van voertuigen, in het bijzonder zware voertuigen, zware slijtage met zich meebrengt die uiteindelijk gaten en kuilen genereert die de doorgang alleen maar bemoeilijken en natuurlijk tot ernstige problemen kunnen leiden. Evenzo beïnvloeden klimatologische factoren de toestand van de wegen.

Het is ook vermeldenswaard dat dit openbare circulatieruimten zijn die op geen enkele manier iemand kunnen belemmeren, en daarom, als dit gebeurt, kan een sanctie in dit opzicht de moeite waard zijn voor degene die het doet. In de afgelopen jaren zijn in verschillende delen van de wereld wegversperringen in de mode gekomen als een protestmethode tegen sociaal onrecht.