wat is decantatie »definitie en concept

Decanteren is een proces dat zich bezighoudt met het scheiden van een dichte vaste stof of vloeistof van een andere vloeistof die wordt gekenmerkt door minder dichtheid en vervolgens, vanwege deze eigenschap, het bovenste deel van het mengsel dat beide vormt, zal innemen. Het wordt veel gebruikt om heterogene mengsels te scheiden die bestaan ​​uit een vaste en een vloeibare stof of uit twee dichte vloeibare stoffen.

Hoewel de termen vaak door elkaar worden gebruikt, moeten we benadrukken dat bezinking niet gelijk staat aan bezinking, aangezien het in werkelijkheid de zwaartekracht is die inwerkt en vaste materialen van de vloeistof scheidt.

Gebruikt op verzoek van waterzuivering Hoe is het proces?

Deze procedure komt terug in waterzuiveringsprocessen om de zwaarste deeltjes te extraheren voordat ze worden gefilterd. Het is toegestaan ​​om te rusten en wanneer een bepaalde tijd is verstreken, zullen de vaste deeltjes die in de betreffende vloeistof zijn gesuspendeerd op de bodem van de container bezinken.

Zodra de bovengenoemde handeling is uitgevoerd, wordt de vloeistof overgebracht naar een andere container en blijft het vaste materiaal op de basis achter, die nu heel gemakkelijk kan worden verwijderd.

Bezinking is niet haalbaar in homogene mengsels zoals water en alcohol, terwijl het wel mogelijk is in heterogene mengsels, zoals het geval is bij water en olie.

Om het decantatieproces uit te voeren, wordt een decantatieflesje gebruikt waarin het betreffende mengsel wordt geplaatst. Het water is het water dat naar de basis afdaalt, terwijl de olie, vanwege zijn intrinsieke eigenschappen, op het oppervlak van de container blijft. Wanneer de klep van de ampul wordt geopend, gaat de vloeistof over in een container die onder de ampul is geplaatst. De kraan wordt dan gesloten en daarmee is het decanteren een succes.

Informeel gebruik

Als gevolg hiervan is het gebruikelijk dat het concept wordt gebruikt in omgangstaal met een symbolische lading, om te verwijzen naar die scheidingen die optreden omdat ze niet behoren tot het geheel dat ze omvatten, waarbij de scheidingsfactor de verschillende houdingen of meningen zijn die ze uiten of vertegenwoordigen.

Foto: iStock - Maxiphoto