definitie van sociogram

De sociologie het is een van de wetenschappen die de samenleving zelf het meest bestudeert. De samenleving is een dynamische entiteit die bestaat uit de som van mensen. Er zijn verschillende mogelijke instrumenten om de samenleving te bestuderen. Het is bijvoorbeeld mogelijk om een ​​sociogram te gebruiken als middel om specifieke informatie over een sociale groep te verkrijgen. Sociogrammen zijn een eenvoudige techniek die in de vorm van een grafiek wordt gebruikt om de structuur van een bepaalde sociale groep te laten zien, of het nu een grote of een kleine groep is.

Het belang van overeenkomsten om de analyseobjecten met elkaar te verbinden

Om de sociogram bij de studie van een bepaalde groep is het belangrijk dat er gemeenschappelijke banden zijn tussen haar leden om overeenkomsten vast te stellen. De grafiek geeft een beter begrip van de affiniteiten tussen groepsleden. In welke sectoren wordt de sociogramtool het meest gebruikt? Deze methode wordt veel gebruikt in het onderwijs.

De sociogram het is een fantastische techniek om gegevens te analyseren die een objectieve realiteit laat zien. Het richt zijn aandacht op een bijzondere manier op de manier waarop affectieve banden tot stand komen binnen een specifieke groep. Zoals we eerder zeiden, is het door het gebruik van het sociogram ook mogelijk om zeer belangrijke informatie te verkrijgen over de relaties die kinderen met elkaar aangaan in de klascontext. Het is bijvoorbeeld mogelijk om vast te stellen wie de leider van de groep is, welke mensen de meeste populariteit hebben in de klas en de meeste invloed hebben door middel van hun woorden en daden.

Integendeel, het is ook mogelijk om vast te stellen wie lijdt onder de leegte van leeftijdsgenoten, met als gevolg een verslechtering van hun zelfrespect. Kennis van de werkelijkheid zelf is essentieel om er iets aan te kunnen doen, aangezien leraren als volwassenen een rol hebben als gids voor leerlingen.

Wat voor soort vragen kan een vragenlijst van dit type bevatten?

Bijvoorbeeld de vraag: Met wie van je collega's werk je graag in een groep? Met welke klasgenoten speel je het liefst tijdens de pauze? Welke metgezellen vind je het meest sympathiek?

Kortom, de sociogram Het omvat ook de ontwikkeling van vragenlijsten met vragen die waardevolle informatie bevatten om de werkelijkheid objectief te interpreteren.