definitie van seksuele identiteit

De identiteit Seksueel is een innerlijke en ook intieme ervaring. Met andere woorden, elke persoon is vrij om te beslissen met wie hij zijn seksuele neiging deelt of niet. De waarheid is dat er verschillende soorten seksuele identiteiten zijn, wat aantoont dat er ook verschillende manieren zijn om liefde te begrijpen.

Ieder mens wordt geboren als man of vrouw, seksuele identiteit stelt iemand in staat om het geslacht te kiezen dat hem identificeert

Ieder mens wordt als man of vrouw geboren, een verschil dat zowel op biologisch als op emotioneel niveau tot uiting komt. Dit verschil wordt ook getoond op reproductief niveau. Het is de vrouw die de gave heeft om te baren en zwanger te worden. Vanuit dit oogpunt zijn mannen en vrouwen complementair.

De identiteit Seksueel is een concept dat verwijst naar de manier waarop het individu zich identificeert als een man of vrouw vanuit het oogpunt van geslacht en verwijst ook naar de seksuele geaardheid die die persoon heeft. Bovendien zijn de persoonlijke identiteit van een individu en zijn seksuele geaardheid erg intiem, daarom ontwikkelt de mens zich volgens specifieke parameters vanuit interne acceptatie. Een mens ontdekt zichzelf. Seksuele identiteit verwijst naar iemands seksuele voorkeur, hun manier van voelen en seksuele attitudes.

Seksuele identiteit is het begrijpen van verschillende aspecten van iemands leven

De identiteit seksueel is de som van verschillende vlakken: biologisch, omgevings- en psychologisch. Over het algemeen begint de jongere in de adolescentiefase zichzelf vanuit een dieper gezichtspunt te leren kennen. In sommige gevallen kan de ontdekking van seksuele onbepaaldheid verband houden met het lijden van het niet voelen als de meerderheidsoptie (met de daaruit voortvloeiende angst voor afwijzing).

Respecteer de identiteit van ieder mens

Alle identiteit Seksualiteit is natuurlijk, daarom moeten tolerantie en respect worden versterkt jegens ieder mens die, overeenkomstig zijn waardigheid, de eigenaar is van immense liefde en respect. Maar daarnaast is het ook belangrijk om de basis te leggen voor een vrije samenleving waarin ieder mens zichzelf kan laten zien zoals hij is en authentiek kan zijn.

Het belang van het doorbreken van stereotypen

Het is belangrijk om stereotypen te vermijden die de neiging hebben om mensen in bepaalde vooroordelen in een hokje te stoppen, om te onthouden dat elk mens uniek en onherhaalbaar is. Er zijn zeer interessante films om over dit onderwerp na te denken, Brokeback Mountain wiens plot een homoseksueel liefdesverhaal laat zien. De filmsterren Heath Ledger, Jake Gyllenhaal, Anna Faris, Anne Hathaway en Michelle Williams.