definitie van administratie

Administratie is de handeling van het besturen, het uitoefenen van gezag en het beschikken over een geheel van goederen, een instelling of een natie. De term is breed en kan zowel verwijzen naar het gebruik dat iemand maakt van zijn eigendommen en bezittingen (of zelfs die van anderen) als naar het politieke en economische bestuur van een staat, via het organisatorische bestuur van een bedrijf of entiteit.

De administratie moet plaatsvinden binnen het kader van vastgestelde regels en consensus, in het algemeen, op democratische wijze, aangezien het gewoonlijk een praktijk is van regulering bij het nastreven van gemeenschappelijke vooruitgang. Wanneer we het echter hebben over corrupte of frauduleuze administraties, verwijst het naar gevallen waarin dit gebeurt door een persoon of organisatie die gebruik maakt van andermans eigendommen of middelen tegen de wil van de eigenaar.

Er zijn verschillende wetenschappen of disciplines afgeleid van dit concept, bijvoorbeeld bedrijfskunde, dat de organisatie van deze instellingen bestudeert en de manier waarop hun middelen en processen worden beheerd., Openbaar bestuur, verwijzend naar het beheer van een staat of politieke groep op gemeentelijk, regionaal, nationaal niveau, enz., het militaire bestuur, het financiële, het gerechtelijke en andere.

Meer recentelijk is het concept van 'management' naar voren gekomen om te praten over de praktijken die vaak plaatsvinden in privé-instellingen door het management jegens hun werknemers, dit omvat: leiderschapsvaardigheden, middelenbeheer en financiën, organisatiestructuur van de ontwikkeling van menselijke hulpbronnen, teamwerk, onder meer eenheid van bevel en leiding, onderzoek en evaluatie en conflictoplossing. De studie van deze praktijken heeft te maken met een fundamenteel strategisch doel: het voldoen aan de behoeften en wensen van degenen die betrokken zijn bij een entiteit ten gunste van de economische vooruitgang ervan.