definitie van schikking

De term nederzetting is een huidige term die wordt gebruikt om te verwijzen naar al die informele of niet geheel geschikte vormen van menselijke habitat. In het algemeen is een nederzetting elk type menselijke nederzetting, aangezien de handeling altijd wordt aangeduid door een kleine of grote groep mensen die de door hen gekozen plaats als hun leefgebied en permanente ruimte vestigen en die langzaam en in de loop van de tijd kan worden getransformeerd. steeds meer volgens de behoeften. Op het gebied van de sociologie en antropologie, evenals in andere menswetenschappen, wordt de term echter vaak gebruikt om die onstabiele, onzekere en informele vormen van vestiging aan te duiden die in bepaalde ruimtes ontstaan ​​als gevolg van de schaarse huisvestingsmogelijkheden en van verschijnselen als armoede en ellende.

Menselijke nederzettingen hebben veel te maken met onstabiele woonvormen. Als we het over grote steden hebben, verwijzen we naar stedelijke nederzettingen, maar de term 'nederzetting' is veel meer gedegradeerd tot een sociale kwestie die te maken heeft met armoede, ellende, onzekerheid, verlatenheid en zelfs deportatie van een groot deel van de samenleving. Deze getroffen groepen hebben geen toegang tot een stabiele of veilige kwaliteit van leven en moeten daarom hun toevlucht nemen tot veel instabielere vormen van leefgebied. De nederzettingen kunnen dus worden opgevat als een van de duidelijkste voorbeelden van sociale ongelijkheid, aangezien, in het licht van het welzijn van sommigen, een overvloedige sector van een stedelijk centrum in zeer slechte leefomstandigheden kan leven zonder dat deze realiteit verandert.

In sommige gevallen worden de nederzettingen veroorzaakt door sociaaleconomische problemen. Dit zijn de meest voorkomende voorbeelden in verarmde en onderontwikkelde regio's zoals Latijns-Amerika, Zuidoost-Azië en sommige landen in Afrika. We kunnen echter verschillende soorten nederzettingen vinden in de buurt van bijna elke grote stad ter wereld. In de meeste van deze gevallen liggen de nederzettingen in de omgeving van de bebouwde kom, aangezien deze bevolking haar taken en werkzaamheden binnen de stad uitvoert, waarvoor zij op relatief korte afstand daarvan moet blijven. Soms kunnen ze zelfs naast de meest exclusieve sectoren van een stad worden gevestigd, omdat ze in die wijken servicewerkzaamheden uitvoeren. De nederzettingen van dit type krijgen verschillende namen, afhankelijk van de plaats: sloppenwijken, favela's, sloppenwijken, conventillos, marginale buurt, kamp, ​​getto, enz.

Ten slotte moeten we het ook hebben over nederzettingen die zijn ontstaan ​​door politieke doelen, zoals vaak het geval is in landen in Afrika en het Midden-Oosten. In dit geval worden we geconfronteerd met een fenomeen dat wordt veroorzaakt door geschillen en interne conflicten binnen een land of tussen tegengestelde regio's. Dit soort nederzettingen is onstabiel bewapend met duizenden en honderdduizenden vluchtelingen die niet alleen in zeer slechte levensomstandigheden leven, maar ook gedwongen zijn hun thuisland of hun oorspronkelijke plaats te verlaten.