definitie van uitvinding

Wij bellen uitvinding naar actie en resultaat van uitvinden, wetende dat uitvinden de vind of ontdek iets nieuws dat niemand anders kent​Het product van deze actie wordt een uitvinding genoemd.

Dit proces impliceert de geboorte van een nieuwe tool, vooruitgang of bron en wordt een transformerend voorstel dat zal proberen dagelijkse activiteiten te optimaliseren.

Voldoe aan behoeften

Door de geschiedenis heen was de uitvinding in wezen verbonden met de verschillende behoeften die de mensheid bood en die bijvoorbeeld op de een of andere manier moesten worden bevredigd.

Ondertussen stelden de mens en zijn natuurlijke redeneervermogen hem in staat vooruitgang te boeken in dit aspect en effectieve oplossingen voor zijn eisen te vinden.

De prehistorische mens vond gereedschappen uit van elementen en materialen die in de natuur om hem heen waren en gebruikte ze om in zijn behoeften te voorzien. Velen van hen hadden zijn inventiviteit nodig en daarom transformeerde en verbeterde hij ze om ze nuttig voor hem te maken.

Gepolijste en scherpe rotsen waren bijvoorbeeld precieze jachtwapens die het voor mannen gemakkelijker maakten om in die tijd te overleven, omdat ze dankzij hen op dieren konden jagen en zichzelf en hun gezinnen konden voeden. Tegenwoordig lijken deze wapens misschien erg basic, maar zeker in die jaren waren ze helemaal niet ...

Verschil tussen uitvinding en ontdekking

Iets dat we duidelijk moeten maken omdat ze vaak in de war zijn, is dat een uitvinding niet hetzelfde is als een ontdekking. Het eerste is iets dat bestond en dat ontstaat dankzij de vindingrijkheid van de mens, terwijl het tweede de ontdekking is van iets dat al bestond maar dat om x reden verborgen bleef voor de kennis van de mens en hij het plotseling vindt.

Hoewel het niet het enige gebruik van de term is, komt het ook regelmatig voor dat het wordt gebruikt om verantwoording af te leggen dat is uitgevonden, Het is te zeggen, het resultaat van de bovengenoemde daad van uitvinden​Ondertussen wordt de persoon die verantwoordelijk is voor het uitvinden in de volksmond bekend als uitvinder.

Uitvindingsproces

De uitvinding kan op twee basismanieren worden bereikt, enerzijds kan ze gebaseerd zijn op ideeën of objecten die al bestaan, dat wil zeggen, wat de uitvinder doet is het opnemen van enkele wijzigingen of innovaties op de reeds bestaande uitvinding die leiden later tot iets nieuws, bijvoorbeeld een nieuwe functie die wordt toegevoegd aan een technologisch apparaat dat het voorheen niet had.

En de andere manier om tot de uitvinding te komen, is vanuit iemands eigen unieke inventiviteit. In dit geval zal de uitvinding in kwestie een enorme bijdrage leveren aan de menselijke kennis, aangezien ze tot nu toe iets onbekends naar de wereld brengt en publiceert.

De mens is praktisch toegewijd aan het uitvinden, aangezien de wereld wereld is. Velen zijn bijvoorbeeld van mening dat taal de eerste en grote menselijke uitvinding is en, zoals we weten, volgden talloze uitvindingen.

Over het algemeen komen uitvindingen voort uit behoeften die ontstaan ​​en dan begint het hoofd van de persoon die aan de behoefte lijdt, of die hiervan of dat weet, te functioneren om er bevrediging uit te zoeken. Ook de nieuwsgierigheid en het verlangen om te profiteren zijn twee andere motivaties die zijn tussengekomen in het verschijnen van verschillende uitvindingen. Opgemerkt moet worden dat het normaal is dat de bovengenoemde motivaties worden gecombineerd.

Uitvindingen kunnen worden beschermd via de octrooi​Het octrooi is een legaal middel waarover de uitvinder beschikt en dat impliceert dat de exploitatie van de uitvinding in kwestie uitsluitend zal overeenkomen met de eigenaar van het octrooi.

Het normaalste is dat de uitvinder zelf zorgt voor het verkrijgen van het octrooi, hoewel het ook vaak voorkomt dat de uitvinder de rechten aan een bedrijf verkoopt. Zodra het bedrijf de uitvinding van een ander door middel van het octrooi voor zichzelf heeft gemaakt, kan het deze tot piacere exploiteren.

Lieg dat iemand iets of iemand beweert

En aan de andere kant, in de omgangstaal en de huidige taal, zal een uitvinding worden genoemd die leugen die iemand ondersteunt of bevestigt aan een andere persoon over iets of iemand. "De loonsverhoging is een uitvinding van Laura om de klachten van de werknemers het zwijgen op te leggen." De uitvinding in deze zin is een synoniem voor bedrog en leugens.

De uitvinding zal bijvoorbeeld elke waarheidsgetrouwheid missen en zal absoluut onwaar zijn.

Mensen die fantastisch zijn, of die een natuurlijke neiging hebben tot bedrog, verzinnen vaak van alles over zichzelf of over anderen.