definitie van sociale actie

Het concept van sociale actie Het wordt veel gebruikt in onze taal. Op het gebied van Sociologie, het concept wordt gebruikt om die actie aan te duiden die het gedrag van anderen zal beïnvloeden.

Ondertussen een van de belangrijkste sociologen in de geschiedenis, zoals de Duitser Max weber en hoe diep hij de kwestie in deze review heeft behandeld, identificeerde hij vier soorten sociale acties in termen van ideale modellen: traditioneel of gewoonte (het is een actie die wordt beheerst door normen of principes, waarbij het rationele praktisch niet ingrijpen); affectief of emotioneel (in dit geval wordt het vooral geleid door emoties die voortkomen uit individuele passie); rationeel volgens waarden (het wordt geleid door een principe of een regel) en acties gericht op het bereiken van een rationeel doel (het is gericht op het zoeken naar een rationeel doel).

En aan de andere kant wordt het concept van sociale actie veel gebruikt in onze taal om daarnaar te verwijzen Overheids- of niet-gouvernementele gebieden die speciaal zijn toegewijd aan het uitvoeren van verschillende activiteiten of programma's met als uiteindelijk doel het bijstaan ​​van onder meer een bevolking in nood of getroffen door een bepaalde situatie. In die zin zal sociale actie proberen de huidige stand van zaken te wijzigen om deze te verbeteren. Sociale actie heeft altijd de neiging om het welzijn van de mensen te bereiken.

Opgemerkt moet worden dat de meeste staatsacties die worden ontplooid door een non-profitorganisatie, zoals een stichting, of, als dat niet lukt, die uitgevoerd door de staat vanuit een specifiek gebied, gericht zijn op het voldoen aan de meest elementaire behoeften dan per situatie. Ze kunnen niet worden tevredengesteld, zoals: voedsel, kleding, gezondheid, onderwijs. Over het algemeen is het gebrek aan economische middelen de belangrijkste reden waarom sommige mensen of sectoren er niet aan kunnen voldoen.

En aan de andere kant wordt sociale actie ook volledig ingezet wanneer zich een natuurramp of een noodsituatie voordoet, zoals een aardbeving, brand, lawine, onder andere, dan zullen de organisaties die zich inzetten voor sociale actie zich organiseren om ervoor te zorgen dat de meest noodzakelijke helpen bij de getroffen gebieden.