definitie van kwaliteit

Het woord kwaliteit verwijst naar de kenmerken of eigenschappen die een object, een persoon of een situatie kan hebben. De kwaliteit is een attribuut dat entologisch kan zijn (dat wil zeggen, inherent aan dat object, die persoon of situatie) op dezelfde manier als een verworven en wijzigbare kwaliteit in de loop van de tijd. De kwaliteiten kunnen zeer divers zijn wanneer het over hetzelfde individu of object gaat en ze kunnen verwijzen naar een groot aantal verschillende karakters.

De kwaliteiten zijn kenmerken die levende wezens of objecten individualiseren van de rest van de componenten van hun groep of soort waartoe ze behoren. Ze definiëren een persoon of een ding.

Het is belangrijk op te merken dat hoewel de termen kwaliteit en kwaliteit met elkaar verband houden, ze niet noodzakelijk vergelijkbaar zijn, aangezien het begrip kwaliteit negatieve aspecten kan impliceren.

De kwaliteit is dus elk element dat kan dienen om bijvoorbeeld een persoon of object te beschrijven: dat een individu aardig is, is een kwaliteit op dezelfde manier als een kledingkast groot is. Hoewel sommige van deze eigenschappen inherent zijn, zoals reeds vermeld (bijvoorbeeld, in het geval van de mens is een inherente eigenschap dat hij vier ledematen heeft), kunnen andere in de loop van de tijd worden verworven (bijvoorbeeld wanneer een object zijn oorspronkelijke kleur verliest). en verwerft een ander voor de kosten en overmatig gebruik).

De kwaliteiten van een individu, object of situatie worden normaal gesproken uitgedrukt door middel van bijvoeglijke naamwoorden. Elementen zoals grootte, kleur, gewicht en andere uiterlijke kwaliteiten dragen bij aan interne kwaliteiten die normaal zichtbaar zijn bij dieren en mensen (bijvoorbeeld kwaliteiten als vriendelijkheid, intelligentie of luiheid).

De kwaliteiten van mensen beïnvloed door persoonlijkheid en omgeving

In het specifieke geval van mensen kunnen de kwaliteiten ontelbaar en gevarieerd zijn en nauw verbonden zijn met hun persoonlijkheid, de manier van zijn en ook met de capaciteiten die ze tentoonspreiden.

Ook zal de sociale omgeving een doorslaggevende rol spelen bij het waarnemen van kwaliteiten. Ze kunnen dus negatief of, bij gebreke daarvan, positief worden ervaren. In sommige contexten kan bijvoorbeeld een extravert persoon, die met iedereen praat, die aan alles deelneemt, als een positieve kwaliteit worden beschouwd, terwijl het in andere contexten opdringerig, opdringerig of vervelend kan zijn. Daarom zeiden we dat de sociale omgeving ook een rol speelt bij het bepalen van kwaliteit.

In ieder geval is het vermeldenswaard dat we als kwaliteit van mensen de neiging hebben om al die positieve eigenschappen in overweging te nemen en niet de negatieve.

Aan de andere kant moeten we benadrukken dat sommige mensen in staat zijn om kwaliteiten te bereiken die ze van nature niet bezaten door inspanning en werk. In sommige gevallen kost het tijd, maar het is heel goed mogelijk dat iemand een eigenschap cultiveert omdat hij denkt dat het in zijn leven zijn vruchten zal afwerpen. Bijvoorbeeld geduld, weten hoe te wachten.

Fysieke kwaliteiten

En als we doorgaan met mensen, kunnen we de inherente fysieke kwaliteiten niet negeren, die overigens zo worden erkend, zowel in het goede als in het slechte. Een persoon kan op deze of gene manier worden geclassificeerd op basis van hun fysieke kenmerken. Onder hen kunnen we degenen noemen waaruit het uiterlijk bestaat en die bepalen dat we als schattig of lelijk, dik of mager worden beschouwd, onder andere en ook die welke overeenkomen met snelheid, kracht, uithoudingsvermogen, evenwicht en coördinatie.

De studie van de kwaliteiten kan variëren naargelang het type object waarop het onderzoek wordt uitgevoerd. Dat wil zeggen, als je de kwaliteiten van levenloze objecten bestudeert, zul je het waarschijnlijk hebben over fysieke kwesties, terwijl als je het hebt over de kwaliteiten van levende wezens, je de vraag vanuit verschillende gezichtspunten kunt benaderen (biologisch, fysiologisch, sentimenteel, sociologisch, enz. .).