definitie van opstand

Een opstand vindt plaats wanneer een grote groep mensen in opstand komt tegen de machthebbers. In onze taal gebruiken we enkele synoniemen voor opstand, zoals rebellie, opruiing, muiterij, opstand, opstand, opstand of insubordinatie. Dit zijn verschillende woorden om een ​​algemeen idee uit te drukken: rebellie tegen een of andere vorm van autoriteit.

Algemene kenmerken van een opstand

Ongeacht het type opstand, bij elke opstand zijn er enkele algemene kenmerken:

1) een groep is erg ongelukkig met hun situatie,

2) Als gevolg hiervan is er een soort van energetische reactie tegen de autoriteiten die het ongemak veroorzaken en

3) de acties van de opstandelingen veroorzaken een belangenconflict tussen hen en de overheid.

Op kleine schaal zou een muiterij op een boot een daad van opstand zijn tegen de hoogste autoriteit, de kapitein. Een volksopstand tegen een regering zou een grootschalige opstand zijn.

Het hierboven beschreven algemene schema is van toepassing op zeer uiteenlopende omstandigheden, zoals revolutionaire processen, militaire opstanden, burgeroorlogen, enz.

Het kan worden bevestigd dat de meeste historische veranderingen van grote omvang zijn voorafgegaan door een beweging van volksopstand.

Als we de geschiedenis van de twintigste eeuw als referentie nemen, vinden we enkele opstandige bewegingen van groot belang: de Russische revolutie, de Chinese revolutie, de aan de macht komen van de communisten in Cuba, de Spaanse burgeroorlog of het bloedbad van Tiannanmen.

Sommige opstanden wonnen en er kwam een ​​nieuw politiek regime uit voort. Soms werden acties van insubordinatie onderdrukt en verslagen. In ieder geval is het concept van opstand verbonden met het idee van revolutie.

De oorzaken van de Russische revolutie van 1917

De opstand van de bolsjewieken die uiteindelijk een communistisch regime in Rusland oplegde, was geen spontane episode, maar was het gevolg van verschillende factoren.

Ten eerste was Rusland in oorlog met Duitsland tijdens de Eerste Wereldoorlog, en het grote aantal Russische slachtoffers bracht de tsaristische regering in diskrediet. Aan de andere kant werd Rusland ondergedompeld in een ernstige economische crisis en met problemen met de distributie van voedsel. Ten derde was de winter van 1917 bijzonder hard en koud, en werden voedseltekorten onder de bevolking nijpender. Deze drie factoren zijn essentieel om de opstand van de communisten onder leiding van Lenin te begrijpen.

Foto's: Fotolia - poosan / nnv