definitie van democratische republiek

Het concept van dit bericht bestaat uit twee verschillende termen. Het idee van republiek komt van het woord res publica, wat in het Latijn het publiek betekent, dat wil zeggen de organisatie van de staat die alle individuen aangaat.

In die zin werd de Romeinse Republiek als een vorm van staatsorganisatie geboren om mogelijke misbruiken te voorkomen door een persoon die alle macht in handen had. Tegelijkertijd kan het idee van een republiek worden begrepen in tegenstelling tot een andere regeringsvorm, de monarchie. Aan de andere kant is democratie een woord van Griekse oorsprong en wordt het democratische de macht van het volk. Uitgaande van deze terminologische verduidelijking is het al mogelijk om de hoofdkenmerken van de democratische republiek als een algemeen concept uit te werken.

Enkele kenmerken van de democratische republieken

Alle landen die op deze regeringsvorm vertrouwen, hebben in theorie tot doel ervoor te zorgen dat de macht niet dictatoriaal of despotisch is.

Een van de essentiële mechanismen is de scheiding der machten. Dit betekent dat de drie machten van de staat onafhankelijk zijn. De uitvoerende macht is dus in handen van de regering van een natie en de hoogste vertegenwoordiger is het staatshoofd. De wetgevende macht verwijst naar wie de macht heeft om wetten te maken, dat wil zeggen de vertegenwoordigers van de burgers. De rechterlijke macht is in handen van de rechtspraak (de leden van de hoven en rechtbanken die de wetten moeten toepassen die door de andere twee machten zijn uitgevaardigd).

Mechanismen voor burgerparticipatie (bijvoorbeeld door periodiek te stemmen) zijn essentiële elementen van elke democratische republiek.

Normaal gesproken worden alle democratische republieken geregeerd door een grondwet die het algemene juridische kader vaststelt. Het belang van de meerderheid of het algemeen belang is ook een ander uitgangspunt van deze regeringsvorm.

Democratische republieken in Oost-Europa

Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog werd een reeks Oost-Europese staten georganiseerd onder de noemer van democratische republieken (ook wel volksdemocratieën genoemd) die onder de Sovjetmacht stonden. Onder hen moeten we de Duitse Democratische Republiek, de Volksrepubliek Polen of die van Hongarije benadrukken. De regimes van deze naties legden een regeringssysteem op dat weinig met democratie te maken had. Men mag niet vergeten dat er in alle partijen één enkele partij was, er geen vrijheid van meningsuiting was en dat er een algemeen systeem van repressie werd opgelegd dat radicaal afwijkt van de idee van democratie.

Concluderend zouden we kunnen bevestigen dat de benaming van democratische republiek een dubbel aspect heeft: wat het in theorie betekent in de context van de politiek en, tegelijkertijd, wat het in sommige gevallen in de praktijk heeft betekend. Ten slotte moet eraan worden herinnerd dat er tegenwoordig landen zijn waarvan de officiële naam de Democratische Republiek is (bijvoorbeeld Noord-Korea of ​​Congo).

Foto: iStock - loca4motion