definitie van gatt

De afkorting GATT is de afkorting in het Engels voor General Agreement on Tariffs and Trade, wat kan worden vertaald als algemene overeenkomst over handel en tarieven. Deze overeenkomst of overeenkomst vond plaats na het einde van de Tweede Wereldoorlog, met name in 1947 op de Havana-conferentie. De Verenigde Naties waren de instelling die de GATT promootte, aangezien de wereld in die historische context de behoefte had om de wereldeconomie weer op te bouwen en hiervoor was het noodzakelijk om een ​​nieuw raamwerk van commerciële betrekkingen tot stand te brengen.

De GATT was een overeenkomst die aanvankelijk door 23 landen werd ondertekend en met deze overeenkomst was het bedoeld om een ​​einde te maken aan de protectionistische wetten die in de meeste landen werden toegepast.

Van de GATT tot de WTO

Het belangrijkste idee van de GATT was om de wereldeconomie stabiliteit en een zeker gevoel van wereldgemeenschap te geven, dat later globalisering werd genoemd.

De GATT was een meervoudig orgaan dat de lidstaten toestond om op voet van gelijkheid commerciële allianties te sluiten. Tegelijkertijd fungeerde de GATT als een forum voor debat dat het mogelijk maakte om meningsverschillen tussen de lidstaten op te lossen.

In het kader van de GATT zijn acht handelsonderhandelingen gehouden om handelsbelemmeringen weg te nemen en zo wereldwijd meer welvaart te creëren.

De GATT was 47 jaar van kracht, waarin de handelsbarrières van andere tijdperken werden weggenomen

In 1986 vond de laatste bijeenkomst van de GATT plaats, bekend als de Uruguay-ronde. Vanaf dat moment begon een koers die leidde tot de totstandkoming van een nieuw referentiekader voor internationale handel, de WTO (Wereldhandelsorganisatie).

De WTO is opgericht in 1995 en is gevestigd in Genève

Deze supranationale instantie faciliteert het vrije verkeer van commerciële activiteiten en maakt het mogelijk de verschillen tussen de meer dan 120 lidstaten op te lossen.

De WTO-overeenkomsten hebben betrekking op goederen, diensten en intellectuele eigendom. De gemaakte afspraken verplichten om transparantie in commerciële bedrijvigheid te waarborgen.

Concluderend biedt de WTO een aantal voordelen aan de internationale handel: het vergemakkelijkt de handhaving van de wereldvrede, meer handelsvrijheid leidt tot een verbetering van de levenskwaliteit van de meerderheid van de wereldbevolking en biedt meer mogelijkheden voor de consument.

Foto's: iStock - urfinguss / nuvolanevicata