definitie van reële getallen

Reële getallen zijn alle getallen die op een getallenlijn kunnen worden weergegeven. Daarom worden getallen als -5, - 6/2, 0, 1, 2 of 3,5 als reëel beschouwd, omdat ze kunnen worden weerspiegeld in een opeenvolgende numerieke weergave, in een denkbeeldige lijn. De hoofdletter R is het symbool dat de reeks reële getallen vertegenwoordigt.

Voorbeelden van reële getallen

Reële getallen zijn een reeks getallen en daartussen zijn er verschillende subgroepen. Dus - 6/3 is een rationaal getal omdat het een deel van iets uitdrukt en het is op zijn beurt een reëel getal omdat het kan worden aangegeven op een getallenlijn. Als we het getal 4 als referentie nemen, hebben we te maken met een natuurlijk getal, dat ook deel uitmaakt van de reële getallen.

Verdergaand met het voorbeeld van het getal 4, het is niet alleen een natuurlijk getal, maar het is ook een positief geheel getal en tegelijkertijd een rationaal getal (4 is het resultaat van de breuk 4/1) en dit alles zonder op te houden wees een echt getal.

In het geval van de vierkantswortel van 9 hebben we ook te maken met een reëel getal, aangezien het resultaat 3 is, dat wil zeggen een positief geheel getal dat tegelijkertijd rationeel is, omdat het kan worden uitgedrukt in de vorm van 3/1 .

Een classificatie van reële getallen

In wiskundige termen kunnen reële getallen als volgt worden geclassificeerd. In de eerste sectie zouden we de verzameling natuurlijke getallen kunnen opnemen, weergegeven door een hoofdletter N en die 1, 2, 3, 4, enz. Zijn, evenals priemgetallen en samengestelde getallen, aangezien beide even natuurlijk zijn.

Aan de andere kant hebben we de gehele getallen vertegenwoordigd door een hoofdletter Z en die op hun beurt zijn onderverdeeld in positieve gehele getallen, negatieve gehele getallen en 0. Op deze manier worden zowel natuurlijke getallen als gehele getallen opgenomen in de verzameling rationale getallen vertegenwoordigd door de hoofdletter letter Q.

Wat betreft irrationele getallen, die normaal gesproken worden weergegeven door de letters ll, dit zijn getallen die aan twee kenmerken voldoen: ze kunnen niet worden weergegeven als een breuk en ze hebben periodiek oneindige decimale getallen, bijvoorbeeld het getal pi of het gouden getal (deze getallen zijn ook reële getallen, aangezien ze op een denkbeeldige lijn kunnen worden vastgelegd).

Concluderend, de reeks rationale getallen en de reeks irrationele getallen vormen op hun beurt de totale reeks reële getallen.

Foto's: iStock - asterix0597 / Kenan Olgun